Loading...
IQOS-3-DUOS-Cooper_1_09yh-zk.png
SHOP_3_1_Charger_03_RefreshWaveCopper_1000x840.png
IQOS-3-DUOS-Cooper_1_09yh-zk.png
SHOP_3_1_Charger_03_RefreshWaveCopper_1000x840.png

IQOS 3 DUO Pocket Charger Copper

Device Color
Reset
*
Quantity
Tougher, Faster, Better. The IQOS DUO pocket charger is redesigned to fit perfectly into your hand, and your life. Use the pocket charger to hold, store and charge your IQOS DUO holder.
Delivery locations
Yerevan
Pickup locations
Yerevan
IQOS ԽԱՆՈւԹ-ՍՐԱՀԴԱԼՄԱ ԳԱՐԴԵՆ ՄՈԼ / IQOS ԽԱՆՈւԹ-ՍՐԱՀ / ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴԻ ԽՃՈՒՂԻ 3
Mega mall
SAS Foodcourt ARSHAKUNYATS 11/1
Yerevan City Komitas KOMITAS 60/2
ԵՐԵՎԱՆ ՄՈԼ / IQOS ԱՆԿՅՈւՆԵՐԵՎԱՆ ՄՈԼ / IQOS ԱՆԿՅՈւՆ / ԱՐՇԱԿՈւՆՅԱՑ 34
IQOS is not risk free. For adults only.