Loading...
SHOP_Charger_Blue_400x400.png
SHOP_Charger_Blue_400x400.png

IQOS 2.4 Plus Pocket Charger Blue

Device Color
Reset
*
Quantity
The IQOS 2.4 PLUS charger can only be used to store and charge IQOS 2.4 PLUS handles.
It takes approximately 120 minutes to fully charge the IQOS 2.4 PLUS pocket charger from an electrical outlet.
Only charge IQOS 2.4 PLUS devices using the supplied AC Power Adapter and USB cable.
Delivery locations
Yerevan
Pickup locations
Yerevan
IQOS ԽԱՆՈւԹ-ՍՐԱՀԴԱԼՄԱ ԳԱՐԴԵՆ ՄՈԼ / IQOS ԽԱՆՈւԹ-ՍՐԱՀ / ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴԻ ԽՃՈՒՂԻ 3
MegaMall PopUpGayi poxota MegaMall
ԵՐԵՎԱՆ ՄՈԼ / IQOS ԱՆԿՅՈւՆԵՐԵՎԱՆ ՄՈԼ / IQOS ԱՆԿՅՈւՆ / ԱՐՇԱԿՈւՆՅԱՑ 34
IQOS is not risk free. For adults only.