Loading...
05_IQOS_Caps_011_72dpi.png
05_IQOS_Caps_001_72dpi.png
05_IQOS_Caps_002_72dpi.png
05_IQOS_Caps_003_72dpi.png
05_IQOS_Caps_009_72dpi.png
05_IQOS_Caps_004_72dpi.png
05_IQOS_Caps_010_72dpi.png
05_IQOS_Caps_012_72dpi.png
05_IQOS_Caps_018_72dpi.png
05_IQOS_Caps_017_72dpi.png
05_IQOS_Caps_019_72dpi.png
05_IQOS_Caps_020_72dpi.png
cap_iron_400x400.png
cap_red_400x400.png
cap_sage_green_400x400.png
05_IQOS_Caps_011_72dpi.png
05_IQOS_Caps_001_72dpi.png
05_IQOS_Caps_002_72dpi.png
05_IQOS_Caps_003_72dpi.png
05_IQOS_Caps_009_72dpi.png
05_IQOS_Caps_004_72dpi.png
05_IQOS_Caps_010_72dpi.png
05_IQOS_Caps_012_72dpi.png
05_IQOS_Caps_018_72dpi.png
05_IQOS_Caps_017_72dpi.png
05_IQOS_Caps_019_72dpi.png
05_IQOS_Caps_020_72dpi.png
cap_iron_400x400.png
cap_red_400x400.png
cap_sage_green_400x400.png

IQOS 2.4 Plus Colored Cap Red

IQOS 2.4P accessories
Reset
*
Quantity
Holder cap accessory for your IQOS 2.4 Plus.
Delivery locations
Yerevan
Pickup locations
Yerevan
Erebuni Mall 17/1 Erebuni Street, Erevan, Armenia
IQOS ԽԱՆՈւԹ-ՍՐԱՀ ԴԱԼՄԱ ԳԱՐԴԵՆ ՄՈԼ / IQOS ԽԱՆՈւԹ-ՍՐԱՀ / ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴԻ ԽՃՈՒՂԻ 3
Mega mall
MEGA MALL / IQOS POP-UP Nor Nork, 16 Gay Avenue, Yerevan, Armenia,
Oasis Orbeli brothers 67/2, Yerevan, Armenia
Parma NORTH PROSPEKT 3/85
Tobacconist Tumanyan Street 27, Yerevan
Yerevan City (Petrosyan st.) Պետրոսյան փ․ Երևան
Yerevan City (Rubinyanc) Ռուբինյանց 15/5, Երևան
Yerevan City (Tigran mets) Տիգրան մեծ 10б Երևա,
Yerevan City - Pak Shuka Mashtoc street 5
Yerevan City Komitas KOMITAS 60/2
YEREVAN MALL / IQOS POP-UP ԵՐԵՎԱՆ ՄՈԼ / IQOS ԱՆԿՅՈւՆ / ԱՐՇԱԿՈւՆՅԱՑ 34
Kapan
Prestige SHAHUMYAN 23
Gyumri
ShopG
Vanadzor
Smile KHORENATSI 1g
This product is not risk free and provides nicotine, which is addictive. Only for use by adults.