18/04/2022

Ի՞նչ տեսակի էլեկտրոնային սիգարետներ կան

Որո՞նք են վեյփ սարքերի տարբեր տեսակները

Վեյփերը անծուխ այլընտրանքներ են այն չափահաս ծխողների համար, ովքեր հակառակ դեպքում կշարունակեին ծխել կամ նիկոտին պարունակող այլ ապրանքներ օգտագործել: Վեյփինգը տարբերվում է սիգարետ ծխելուց: Սիգարետը ծուխ է արտադրում, քանի որ այրում է ծխախոտը, իսկ վեյփերի դեպքում գոլորշի է առաջանում, քանի որ էլեկտրոնային հեղուկը գոլորշիանում է, երբ այն տաքանում է:

Գրիչ-վեյփեր

Այսօր գրիչ-վեյփերը վեյփի ամենատարածված տեսակներից են: Անունից ենթադրելի է, որ գրիչ-վեյփերը գրիչի տեսք ունեն, փոքր են և հեշտ կիրառելի: Գրիչ-վեյփերը սովորաբար վերալիցքավորվող համակարգեր են, որոնք ունենում են բաք: Դրանք ունեն ներկառուցված մարտկոց և սովորաբար ակտիվանում են սարքի կոճակով, որը տաքացնում է ջեռուցման տարրը՝ գոլորշիացնելով էլեկտրոնային հեղուկը։ Գրիչ-վեյփ սարքը ներառում է տարբեր էլեկտրոնային հեղուկներ, որոնք պատրաստված են վեյփով օգտագործելու համար:

Էլեկտրոնային սիգարետների հեղուկի ժամկետը երբևէ անցնու՞մ է

Ինչպես նշվեց, վեյփերն աշխատում են էլեկտրոնային հեղուկներով: Կան էլեկտրոնային հեղուկների նիկոտին պարունակող և նիկոտին չպարունակող տարբերակներ, ինչպես նաև համերի բազմաթիվ տեսակներ: Էլեկտրոնային հեղուկների պահպանման ժամկետը սահմանափակ է, սակայն այն տարբերվում է, քանի որ կախված է դրանց պահպանման եղանակից և էլեկտրոնային հեղուկի բաղադրությունից:

Փոդ-համակարգեր

Փոդ-համակարգերը նորագույն սերնդի վեյփ ապրանքներ են: Դրանք հայտնի են նրանով, որ հեշտ են օգտագործվում, պահպանվում և տեղափոխվում, քանի որ դրանք բաքի փոխարեն ինտեգրված պատյաններ ունեն: Էլեկտրոնային հեղուկները (և երբեմն նույնիսկ ծխափողը) փոդ-համակարգի ներսում են և հեշտությամբ կարող են փոխարինվել նորով:

Տուփանման վեյփ-համակարգեր

Տուփանման վեյփ-համակարգերը հարմարեցման մոդեռն տարբերակներով վեյփեր են, որոնք խորհուրդ են տրվում նրանց, ովքեր ունեն վեյփինգի որոշակի փորձ: Տուփանման վեյփ-համակարգերի մեծ մասը թողարկվում է փոփոխական հզորությամբ, մարտկոցով աշխատող սարքով և բաքով: Ի տարբերություն գրիչ-վեյփերի կամ փոդ-համակարգերի, որոնք կարևորում են հեշտ օգտագործումը և շարժականությունը, տուփանման վեյփերը ավելի մեծ են չափերով և կարևորում են հզորությունը ու հարմարեցումը: Տուփանման վեյփերի հզոր մարտկոցներում տեղավորվում են ավելի մեծ բաքեր և մի շարք տարրեր, այդ իսկ պատճառով դրանք, ինչպես հայտնի է, արձակում են մեծ ծավալով գոլորշի: Այնուամենայնիվ, տուփանման վեյփերի օգտագործումը անպայման չէ, որ հեշտ լինի, այդ իսկ պատճառով դրանք կարող են նախընտրել ավելի առաջադեմ չափահաս օգտատերերը:

Սաբ Օհմ վեյփ-համակարգ

Եթե երբևէ տեսել եք մարդկանց, որոնք գոլորշիների հսկայական, հաստ ամպեր են փչում վեյփ սարքով, ապա դա հավանաբար Sub Ohm վեյփ է եղել: Տուփանման վեյփերին ավելի առաջադեմ օգտատերերը կարող են կցել սաբ օհմ ատոմայզեր, որը կարող է թույլ տալ նրանց գոլորշին կլանել ցածր դիմադրության մակարդակով՝ 1 օմհ-ից պակաս: Օհմ-ը չափման միավոր է, որը որոշում է, թե որքան դիմադրություն է կիրառվում էլեկտրական ազդանշանի վրա, որը շարժվում է մարտկոցից դեպի ատոմայզեր:

Cigalikes կամ Սիգարետանման վեյփեր

Cigalikes-երը վեյփի տեսակ են, որոնք չափերով, ձևով շատ նման են սիգարետի և հաճախ արձակում են լույս, որը նման է սիգարետի վառվող ծայրին. բայց նմանությունը այսքանով սահմանափակվում է: Սիգարետանման վեյփերը վերալիցքավորվող, անծուխ վեյփ սարքեր են և գոյություն ունեն շուկայում էլեկտրոնային սիգարետների և վեյփերի հայտնվելուց ի վեր: Էլեկտրոնային հեղուկը մտնում է նախապես լիցքավորված խցիկ, որը պտտեցված է անմիջապես մարտկոցի մեջ, իսկ անհրաժեշտ հիմնական տարրերը հաճախ թողարկվում են սարքին կից և կարող են փոխարինվել նորերով:

Ի՞նչ է ներառում վեյփ համակարգը

Վեյփերը սովորաբար պարունակում են սարքը, ծխափողը, մարտկոցներ կամ լիցքավորիչներ, և էլեկտրոնային հեղուկների տեսականի՝ տարբեր համային հավելումներով և նիկոտինի չափաբաժիններով:

Էլեկտրոնային սիգարետները և վեյփերը նույն բա՞նն են

Էլեկտրոնային սիգարետները և վեյփերը երկուսն էլ սիգարետին փոխարինող անծուխ այլընտրանքներ են այն չափահաս ծխողների համար, որոնք հակառակ դեպքում կշարունակեին ծխել կամ նիկոտին պարունակող այլ ապրանքներ օգտագործել: Հետևաբար, այո՛, էլեկտրոնային սիգարետները ու վեյփերը նույնն են. մնում է ընտրել, թե ինչպես եք դուք անձամբ ուզում դրանք անվանել՝ էլեկտրոնային սիգարե՞տ, թե՞ վեյփ:

Ո՞րն է ավելի լավ ընտրություն՝ համեմատած շարունակական ծխելու հետ:

Եթե չափահաս ծխողը փնտրում է սիգարետին մոտ բավարարվածություն, բայց ցանկանում է անցնել ավելի լավ այլընտրանքների, նա կարող է անցում կատարել IQOS-ի: IQOS-ն ապահովում է սիգարետին մոտ բավարարվածություն: 1 Ուսումնասիրությունները1 ցույց են տվել, որ IQOS-ին ամբողջությամբ անցում կատարած անձինք ունեն բավարարվածության միևնույն մակարդակը, ինչ նրանք, ովքեր շարունակել են սիգարետների օգտագործումը: Բացի այդ, IQOS-ն ունի բազմաթիվ առավելություններ՝ համեմատած ծխախոտի հետ։

IQOS-ին ամբողջությամբ անցում կատարելն ավելի լավ ընտրություն է Ձեր առողջության համար, քան ծխելը շարունակելը: 2

1Աղբյուրը. ԱՄՆ-ում և Ճապոնիայում պայմաններում անցկացված 3-ամսյա կլինիկական ուսումնասիրություններ 160 հոգի չափահաս ծխողների շրջանում, որոնք անցկացվել են իրական պայմաններում (ամբուլատոր)։

2Աղբյուրը. Հիմնված է առկա ապացույցների ամբողջության վրա, որոնք վերաբերում են IQOS-ի և ծխելը շարունակելու համեմատությանը։

ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ․ IQOS-ը զերծ չէ ռիսկերից։

Վերջին նորությունները

Հին սարքի փոխանակում դեպի նոր IQOS ILUMA
Կարդալ նյութը
Տոնելով Ձեր սիրո պատմությունը՝ արտահայտեք Ձեր ուշադրությունն ու հոգատարությունը 
Կարդալ նյութը
Նվեր քարտեր անծուխ այլընտրանքների համար
Կարդալ նյութը
Տոնական տրամադրություն մեր վաճառակետերում
Կարդալ նյութը