Loading...
Vapes_Iqos-1800-600.png

Ի՞նչ տեսակի էլեկտրոնային սիգարետներ կան

Ինչով են տարբերվում իրարից և որն է ավելի լավ այլընտրանքը

Որո՞նք են վեյփ սարքերի տարբեր տեսակները

Վեյփերը անծուխ այլընտրանքներ են այն չափահաս ծխողների համար, ովքեր հակառակ դեպքում կշարունակեին ծխել կամ նիկոտին պարունակող այլ ապրանքներ օգտագործել: Վեյփինգը տարբերվում է սիգարետ ծխելուց: Սիգարետը ծուխ է արտադրում, քանի որ այրում է ծխախոտը, իսկ վեյփերի դեպքում գոլորշի է առաջանում, քանի որ էլեկտրոնային հեղուկը գոլորշիանում է, երբ այն տաքանում է:

Գրիչ-վեյփեր

Այսօր գրիչ-վեյփերը վեյփի ամենատարածված տեսակներից են: Անունից ենթադրելի է, որ գրիչ-վեյփերը գրիչի տեսք ունեն, փոքր են և հեշտ կիրառելի: Գրիչ-վեյփերը սովորաբար վերալիցքավորվող համակարգեր են, որոնք ունենում են բաք: Դրանք ունեն ներկառուցված մարտկոց և սովորաբար ակտիվանում են սարքի կոճակով, որը տաքացնում է ջեռուցման տարրը՝ գոլորշիացնելով էլեկտրոնային հեղուկը։ Գրիչ-վեյփ սարքը ներառում է տարբեր էլեկտրոնային հեղուկներ, որոնք պատրաստված են վեյփով օգտագործելու համար:

Էլեկտրոնային սիգարետների հեղուկի ժամկետը երբևէ անցնու՞մ է

Ինչպես նշվեց, վեյփերն աշխատում են էլեկտրոնային հեղուկներով: Կան էլեկտրոնային հեղուկների նիկոտին պարունակող և նիկոտին չպարունակող տարբերակներ, ինչպես նաև համերի բազմաթիվ տեսակներ: Էլեկտրոնային հեղուկների պահպանման ժամկետը սահմանափակ է, սակայն այն տարբերվում է, քանի որ կախված է դրանց պահպանման եղանակից և էլեկտրոնային հեղուկի բաղադրությունից:

Փոդ-համակարգեր

Փոդ-համակարգերը նորագույն սերնդի վեյփ ապրանքներ են: Դրանք հայտնի են նրանով, որ հեշտ են օգտագործվում, պահպանվում և տեղափոխվում, քանի որ դրանք բաքի փոխարեն ինտեգրված պատյաններ ունեն: Էլեկտրոնային հեղուկները (և երբեմն նույնիսկ ծխափողը) փոդ-համակարգի ներսում են և հեշտությամբ կարող են փոխարինվել նորով:

Տուփանման վեյփ-համակարգեր

Տուփանման վեյփ-համակարգերը հարմարեցման մոդեռն տարբերակներով վեյփեր են, որոնք խորհուրդ են տրվում նրանց, ովքեր ունեն վեյփինգի որոշակի փորձ: Տուփանման վեյփ-համակարգերի մեծ մասը թողարկվում է փոփոխական հզորությամբ, մարտկոցով աշխատող սարքով և բաքով: Ի տարբերություն գրիչ-վեյփերի կամ փոդ-համակարգերի, որոնք կարևորում են հեշտ օգտագործումը և շարժականությունը, տուփանման վեյփերը ավելի մեծ են չափերով և կարևորում են հզորությունը ու հարմարեցումը: Տուփանման վեյփերի հզոր մարտկոցներում տեղավորվում են ավելի մեծ բաքեր և մի շարք տարրեր, այդ իսկ պատճառով դրանք, ինչպես հայտնի է, արձակում են մեծ ծավալով գոլորշի: Այնուամենայնիվ, տուփանման վեյփերի օգտագործումը անպայման չէ, որ հեշտ լինի, այդ իսկ պատճառով դրանք կարող են նախընտրել ավելի առաջադեմ չափահաս օգտատերերը:

Սաբ Օհմ վեյփ-համակարգ

Եթե երբևէ տեսել եք մարդկանց, որոնք գոլորշիների հսկայական, հաստ ամպեր են փչում վեյփ սարքով, ապա դա հավանաբար Sub Ohm վեյփ է եղել: Տուփանման վեյփերին ավելի առաջադեմ օգտատերերը կարող են կցել սաբ օհմ ատոմայզեր, որը կարող է թույլ տալ նրանց գոլորշին կլանել ցածր դիմադրության մակարդակով՝ 1 օմհ-ից պակաս: Օհմ-ը չափման միավոր է, որը որոշում է, թե որքան դիմադրություն է կիրառվում էլեկտրական ազդանշանի վրա, որը շարժվում է մարտկոցից դեպի ատոմայզեր:

Cigalikes կամ Սիգարետանման վեյփեր

Cigalikes-երը վեյփի տեսակ են, որոնք չափերով, ձևով շատ նման են սիգարետի և հաճախ արձակում են լույս, որը նման է սիգարետի վառվող ծայրին. բայց նմանությունը այսքանով սահմանափակվում է: Սիգարետանման վեյփերը վերալիցքավորվող, անծուխ վեյփ սարքեր են և գոյություն ունեն շուկայում էլեկտրոնային սիգարետների և վեյփերի հայտնվելուց ի վեր: Էլեկտրոնային հեղուկը մտնում է նախապես լիցքավորված խցիկ, որը պտտեցված է անմիջապես մարտկոցի մեջ, իսկ անհրաժեշտ հիմնական տարրերը հաճախ թողարկվում են սարքին կից և կարող են փոխարինվել նորերով:

Ի՞նչ է ներառում վեյփ համակարգը

Վեյփերը սովորաբար պարունակում են սարքը, ծխափողը, մարտկոցներ կամ լիցքավորիչներ, և էլեկտրոնային հեղուկների տեսականի՝ տարբեր համային հավելումներով և նիկոտինի չափաբաժիններով:

Էլեկտրոնային սիգարետները և վեյփերը նույն բա՞նն են

Էլեկտրոնային սիգարետները և վեյփերը երկուսն էլ սիգարետին փոխարինող անծուխ այլընտրանքներ են այն չափահաս ծխողների համար, որոնք հակառակ դեպքում կշարունակեին ծխել կամ նիկոտին պարունակող այլ ապրանքներ օգտագործել: Հետևաբար, այո՛, էլեկտրոնային սիգարետները ու վեյփերը նույնն են. մնում է ընտրել, թե ինչպես եք դուք անձամբ ուզում դրանք անվանել՝ էլեկտրոնային սիգարե՞տ, թե՞ վեյփ:

Ո՞րն է ավելի լավ ընտրություն՝ համեմատած շարունակական ծխելու հետ:

Եթե չափահաս ծխողը փնտրում է սիգարետին մոտ բավարարվածություն, բայց ցանկանում է անցնել ավելի լավ այլընտրանքների, նա կարող է անցում կատարել IQOS-ի: IQOS-ն ապահովում է սիգարետին մոտ բավարարվածություն: 1 Ուսումնասիրությունները1 ցույց են տվել, որ IQOS-ին ամբողջությամբ անցում կատարած անձինք ունեն բավարարվածության միևնույն մակարդակը, ինչ նրանք, ովքեր շարունակել են սիգարետների օգտագործումը: Բացի այդ, IQOS-ն ունի բազմաթիվ առավելություններ՝ համեմատած ծխախոտի հետ։

IQOS-ին ամբողջությամբ անցում կատարելն ավելի լավ ընտրություն է Ձեր առողջության համար, քան ծխելը շարունակելը: 2

1Աղբյուրը. ԱՄՆ-ում և Ճապոնիայում պայմաններում անցկացված 3-ամսյա կլինիկական ուսումնասիրություններ 160 հոգի չափահաս ծխողների շրջանում, որոնք անցկացվել են իրական պայմաններում (ամբուլատոր)։

2Աղբյուրը. Հիմնված է առկա ապացույցների ամբողջության վրա, որոնք վերաբերում են IQOS-ի և ծխելը շարունակելու համեմատությանը։

ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ․ IQOS-ը զերծ չէ ռիսկերից։

Այս արտադրանքը զերծ չէ ռիսկերից և մատակարարում է նիկոտին, որը կախվածություն է առաջացնում։ Նախատեսված է չափահասների համար։