06/07/2023

IQOS VS սիգարետ՝ հիմնական տարբերությունները

Երբ մարդիկ առաջին անգամ իմանում են IQOS-ի մասին, նրանց կարող է հետաքրքրել, թե որո՞նք են տաքացվող ծխախոտի և սիգարետի տարբերությունները: IQOS-ը տարբերվում է ծխախոտից մի քանի առումներով: Այն կարող է ծխողներին տալ փորձառություն, ինչին նրանք ծանոթ են՝ միաժամանակ լինելով ավելի լավ այլընտրանք, քան շարունակական ծխելը:


Ահա, թե ինչպես է IQOS-ի օգտագործումը տարբերվում սիգարետ ծխելուց՝


Ե՛վ HEETS-ը, և՛ սիգարետը պարունակում են ծխախոտ


Երբ մարդիկ փորձում են անցնել ավելի քիչ վնասակար այլընտրանքների, նրանք հաճախ զգում են ծխախոտի համի բացակայությունը, որը գալիս է սիգարետի հետ: Ի տարբերություն էլեկտրոնային ծխախոտների, HEETS-ը պարունակում է իրական ծխախոտ:


Ե՛վ HEETS-ը, և՛ ծխախոտը պարունակում են նիկոտին


Ե՛վ սիգարետը, և՛ HEETS-ը պարունակում են ծխախոտում պարունակվող բնական նիկոտին:


Նմանատիպ օգտագործում


Սկսած IQOS-ի բռնիչի քաշից մինչև HEETS գլանակ օգտագործելու համար պահանջվող ժամանակ և ֆիլտրի զգացողություն բերանում՝ բոլոր նկատառումները հատուկ մշակված են Ձեզ ծանոթ փորձառություն տալու համար:


Ինչպես է IQOS-ը տարբերվում ծխելուց


Տաքացում VS այրում


Ծխախոտը տաքացնելը, այլ ոչ թե այրելը, այն է, ինչը տարբերակում է IQOS-ն ավանդական սիգարետից, որն ավելի լավ այլընտրանք է, քան ծխելը շարունակելը: Այրելու փոխարեն ծխախոտը տաքացնելիս IQOS-ն արտանետում է միջինում 95%-ով ցածր մակարդակի վնասակար նյութեր` ի տարբերություն սիգարետների:1 Ծխողների մեծ մասը, ովքեր մեկընդմիշտ անցում են կատարել IQOS-ին, դադարեցնում են սիգարետների օգտագործումը:2


Ազդեցություն շրջապատի վրա


Չկա ծուխ


Ի տարբերություն սիգարետների՝ HEETS գլանակների օգտագործումից ծուխ չի առաջանում, երբ այն օգտագործվում է IQOS-ի հետ: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ծխախոտը չի այրվում: Փոխարենը, այն տաքացվում է մինչև վերահսկվող ջերմաստիճանը հատուկ նախագծված տաքացնող լեզվակի միջոցով: Տաքացման ժամանակ արտադրվում է գոլորշի, որը պարունակում է զգալիորեն ավելի քիչ վնասակար նյութեր3, ինչի արդյունքում ավելի քիչ ազդեցություն է թողնում Ձեզ շրջապատող օդի և մարդկանց վրա՝ ի տարբերություն սիգարետների ծխի:


Չկա մոխիր


Քանի որ IQOS-ը չի այրում ծխախոտը, Ձեր օգտագործման ընթացքում կամ դրանից հետո մոխիր չի առաջանում: Երբ ավարտեք օգտագործումը, պարզապես պետք է լինելու հեռացնել HEETS ծխախոտի գլանակը սարքից:


Ավելի թույլ հոտ


IQOS-ն ավելի քիչ կպչուն հոտ է թողնում ձեռքերի, մազերի և հագուստի վրա, քան սիգարետը։ Այն նաև չի առաջացնում սիգարետի ծխի հոտ և զգալիորեն ավելի քիչ ազդեցություն ունի Ձեզ շրջապատող օդի և մարդկանց վրա , քան սիգարետները:4


Ավելի քիչ հետքեր ատամների վրա


IQOS-ը զգալիորեն ավելի քիչ հետքեր է թողնում ատամների վրա5, քան սիգարետը: Սա ևս այն առավելություններից է, որը IQOS-ին դարձնում է ավելի լավ այլընտրանք, ի համեմատ ծխելը շարունակելու հետ։


Իմանալ ավելին IQOS-ի հիմքում ընկած գիտության մասին այստեղ՝

1. Կարևոր տեղեկություն․ Դա անպայման չէ, որ հավասար լինի ռիսկի 95% նվազման։ IQOS-ը զերծ չէ ռիսկերից:


Մի շարք վնասակար նյութերի մակարդակի նվազեցում (բացառությամբ նիկոտինի)` համեմատած չափանիշ համարվող սիգարետների ծխի հետ:


2. «ՖՄԻ» ֆինանսական կամ նախահաշվային փաստաթղթեր, IQOS օգտատերերի քննարկումներ և «ՖՄԻ»-ի կողմից իրականացված շուկայի հետազոտում։


3. ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ. IQOS-ը զերծ չէ ռիսկերից Ձեր կամ Ձեզ շրջապատող մարդկանց համար:


Մի շարք վնասակար նյութերի մակարդակի նվազեցում (բացառությամբ նիկոտինի)` համեմատած չափանիշ համարվող սիգարետների ծխի հետ:


4. ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ. IQOS-ը ռիսկերից զերծ չէ Ձեզ կամ Ձեզ շրջապատող մարդկանց համար:


5. ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ. Եթե ատամներն արդեն դեղնած են, ապա IQOS-ին անցում կատարելը չի վերականգնի դրանց գույնը:


Ոչ կլինիկական լաբորատոր ուսումնասիրություն, որն անցկացվել է Շվեյցարիայում` մարդու ատամներով և լայնորեն կիրառվող ատամնաբուժական բաղադրանյութերով: Ի տարբերություն իրական պայմաններին՝ ատամները չեն ենթարկվել հետքեր թողնող այլ նյութերի, որոնք կարող են ազդել արդյունքների վրա:

Վերջին նորությունները

Նորություններով դեպի ամառ  
Կարդալ նյութը
Թարմացված փոխանակման ծրագիր
Կարդալ նյութը
Հին սարքի փոխանակում այս գարնանը
Կարդալ նյութը
Գարունը փոփոխությունների ժամանակն է
Կարդալ նյութը