IQOS-ի հիմքում ընկած գիտությունն ու հետազոտությունները | IQOS Armenia

IQOS-ի հիմքում ընկած գիտությունը

Իմանալ ավելին IQOS-ի գիտական հետազոտությունների մասին։

Գիտական ծրագիր

Մենք մշակել ենք քայլ առ քայլ գիտական ​​գնահատման համապարփակ ծրագիր: Այս ծրագիրը ոգեշնչված է դեղագործական արդյունաբերության պրակտիկայով և համահունչ է ԱՄՆ FDA 2012թ. ուղեցույցին` փոփոխված ռիսկայնությամբ ծխախոտային արտադրանքի գնահատման վերաբերյալ: Մեր գնահատումը նույնպես իրականացվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան։

Արդյո՞ք IQOS-ն ավելի քիչ վտանգավոր է

Լաբորատոր պայմաններում մենք պարզեցինք, որ IQOS-ի ծխախոտի գոլորշին ավելի քիչ վնասակար նյութեր է պարունակում, քան սիգարետի ծուխը: Մեր արտադրանքը մանրակրկիտ փորձարկման է ենթարկվել գիտնականների կողմից, նախքան չափահաս ծխողներին հասանելի դառնալը: Մեր լաբորատորիաներում անցկացնելով փորձարկումներ արհեստական պայմաններում՝ մենք գնահատեցինք IQOS-ի ցիտոտոքսիկությունն ու գենոտոքսիկությունը՝ համեմատելով ծխախոտի գոլորշին սիգարետի ծխի հետ: Այս վերլուծությունների արդյունքները միասին վերցրած ցույց տվեցին, որ IQOS ծխախոտի գոլորշին զգալիորեն ավելի քիչ վնասակար է, քան սովորական սիգարետի ծուխը:

Սա մեր աշխատանքի միայն մի փոքրիկ մասն է: Այս թեստերը առանցքային դեր ունեին, նախքան IQOS-ի փորձարկումները սկսելը հազարավոր չափահաս ծխողների հետ, ովքեր կամավոր մասնակցեցին մեր կլինիկական ուսումնասիրության ծրագրին և ի վերջո թույլ տվեցին մեզ առևտրայնացնել մեր արտադրանքը:
Լաբորատոր պայմաններում մենք պարզեցինք, որ IQOS-ի ծխախոտի գոլորշին ավելի քիչ վնասակար նյութեր է պարունակում, քան սիգարետի ծուխը: Մեր արտադրանքը մանրակրկիտ փորձարկման է ենթարկվել գիտնականների կողմից, նախքան չափահաս ծխողներին հասանելի դառնալը: Մեր լաբորատորիաներում անցկացնելով փորձարկումներ արհեստական պայմաններում՝ մենք գնահատեցինք IQOS-ի ցիտոտոքսիկությունն ու գենոտոքսիկությունը՝ համեմատելով ծխախոտի գոլորշին սիգարետի ծխի հետ:  Այս վերլուծությունների արդյունքները միասին վերցրած ցույց տվեցին, որ IQOS ծխախոտի գոլորշին զգալիորեն ավելի քիչ վնասակար է, քան սովորական սիգարետի ծուխը:
Սա մեր աշխատանքի միայն մի փոքրիկ մասն է: Այս թեստերը առանցքային դեր ունեին, նախքան IQOS-ի փորձարկումները սկսելը հազարավոր չափահաս ծխողների հետ, ովքեր կամավոր մասնակցեցին մեր կլինիկական ուսումնասիրության ծրագրին և ի վերջո թույլ տվեցին մեզ առևտրայնացնել մեր արտադրանքը:
IQOS-ի օգտագործման ժամանակ զգալիորեն ավելի քիչ վնասակար նյութեր են արտազատվում։ Տրամաբանական հարց է առաջանում՝ արդյոք IQOS աէրոզոլում վնասակար նյութերի մակարդակի նվազումը նշանակում է օրգանիզմում վնասակար նյութերի մակարդակի համապատասխան նվազեցում։

Կլինիկական հետազոտություններ

IQOS-ի օգտագործման ժամանակ զգալիորեն ավելի քիչ վնասակար նյութեր են արտազատվում։ Տրամաբանական հարց է առաջանում՝ արդյոք IQOS աէրոզոլում վնասակար նյութերի մակարդակի նվազումը նշանակում է օրգանիզմում վնասակար նյութերի մակարդակի համապատասխան նվազեցում։

Ի վերջո, եթե աէրոզոլը պարունակում է ավելի քիչ վնասակար նյութեր, ապա ամբողջությամբ անցնելը IQOS-ին շատ ավելի լավ է, քան ծխելը շարունակելը։ Դա փորձարկելու և ապացուցելու համար մենք չափել ենք մի շարք վնասակար նյութերի ազդեցության ինդիկատորներ հազարավոր ծխողների մոտ, ովքեր մասնակցել են կլինիկական փորձարկման ծրագրին (ոմանք անցել են IQOS-ի, իսկ մյուսները շարունակել են ծխել կամ թողել են ծխելը հետազոտության ընթացքում):

Այս ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երբ ծխողները անցնում են IQOS-ի, նրանց մարմինը կլանում է վնասակար նյութերի զգալիորեն ցածր մակարդակ, ինչն իր հերթին հանգեցնում է ծխելու հետ կապված հիվանդությունների ռիսկի նվազեցմանը: Սակայն հետազոտություններն այսքանով չեն ավարտվում...
Այս ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երբ ծխողները անցնում են IQOS-ի, նրանց մարմինը կլանում է վնասակար նյութերի զգալիորեն ցածր մակարդակ, ինչն իր հերթին հանգեցնում է ծխելու հետ կապված հիվանդությունների ռիսկի նվազեցմանը: Սակայն հետազոտություններն այսքանով չեն ավարտվում...

Հագեցվածություն IQOS-ի հետ

Մեր կլինիկական հետազոտության մասնակիցները, ովքեր անցել են IQOS-ի, նաև հայտնում են, որ IQOS-ն ապահովում է սիգարետին մոտ հագեցվածության մակարդակ: Սա հաստատում է մեր տեսակետը, որ IQOS-ը, միանշանակ, կարող է դառնալ այլընտրանք չափահաս ծխողների համար, ովքեր հակառակ դեպքում կշարունակեին ծխել։

Հիմնվելով գիտական ​​ապացույցների վրա՝ մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ IQOS-ին ամբողջությամբ անցում կատարելն ավելի քիչ վնասակար է, քան սիգարետ ծխելը շարունակելը։

Այնուամենայնիվ, կարևոր է հասկանալ, որ IQOS-ի օգտագործումը չի բացառում բոլոր ռիսկերը։ Ռիսկի նվազեցումը կախված է անհատապես յուրաքանչյուր ծխողի ծխելու պատմությունից: Առայժմ լավագույն ընտրությունը մնում է ծխախոտի և նիկոտինի օգտագործումից ամբողջությամբ հրաժարվելը: IQOS-ը ծխելը թողնելու այլընտրանք չէ։ Աէրոզոլը պարունակում է նիկոտին, որը կախվածություն է առաջացնում։
Մեր կլինիկական հետազոտության մասնակիցները, ովքեր անցել են IQOS-ի, նաև հայտնում են, որ IQOS-ն ապահովում է սիգարետին մոտ հագեցվածության մակարդակ: Սա հաստատում է մեր տեսակետը, որ IQOS-ը, միանշանակ, կարող է դառնալ այլընտրանք չափահաս ծխողների համար, ովքեր հակառակ դեպքում կշարունակեին ծխել
Հիմնվելով գիտական ​​ապացույցների վրա՝ մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ IQOS-ին ամբողջությամբ անցում կատարելն ավելի քիչ վնասակար է, քան սիգարետ ծխելը շարունակելը։
Երբ IQOS-ը հայտնվեց շուկայում, հետազոտությունը նախնական փուլից անցավ իրական ուսումնասիրության: Մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչպես և ում կողմից է IQOS-ն օգտագործվում, որպեսզի լրացնենք մեր նախաշուկայական տվյալները և անենք ամեն ինչ՝ կանխելու արտադրանքի օգատգործումը այն լսարանի կողմից, որի համար այն նախատեսված չէր: Բազմաթիվ երկրներում առևտրայնացումից տարիներ անց առկա ապացույցները հաստատում են մեր նախաշուկայական հետազոտությունների արդյունքները՝ մասնավորապես IQOS-ի նկատմամբ  չափահաս ծխողների հետաքրքրությունը և դրա բացակայությունը չծխողների մոտ։

Երկարատև ուսումնասիրություն

Երբ IQOS-ը հայտնվեց շուկայում, հետազոտությունը նախնական փուլից անցավ իրական ուսումնասիրության: Մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչպես և ում կողմից է IQOS-ն օգտագործվում, որպեսզի լրացնենք մեր նախաշուկայական տվյալները և անենք ամեն ինչ՝ կանխելու արտադրանքի օգատգործումը այն լսարանի կողմից, որի համար այն նախատեսված չէր: Բազմաթիվ երկրներում առևտրայնացումից տարիներ անց առկա ապացույցները հաստատում են մեր նախաշուկայական հետազոտությունների արդյունքները՝ մասնավորապես IQOS-ի նկատմամբ չափահաս ծխողների հետաքրքրությունը և դրա բացակայությունը չծխողների մոտ։

Մենք նաև շարունակում ենք ուսումնասիրել առողջության վրա ազդեցության տվյալները հիմա, երբ արտադրանքն օգտագործվում է միլիոնավոր չափահաս օգտատերերի կողմից: Երկարատև ուսումնասիրությունները, ի վերջո, կօգնեն մեզ գնահատել կոնկրետ հիվանդությունների ռիսկերի նվազեցումը IQOS-ի շնորհիվ: Այս հարցին պատասխանելու համար տվյալների հավաքագրումը ժամանակ է պահանջում: Առայժմ բոլոր տվյալները, որոնց հետ մենք գործ ենք ունեցել, հաստատել են, որ մենք ճիշտ ուղղությամբ ենք շարժվում:
Մենք շարունակում ենք ուսումնասիրել առողջության վրա ազդեցության տվյալները հիմա, երբ արտադրանքն օգտագործվում է միլիոնավոր չափահաս օգտատերերի կողմից: Երկարատև ուսումնասիրությունները, ի վերջո, կօգնեն մեզ գնահատել կոնկրետ հիվանդությունների ռիսկերի նվազեցումը IQOS-ի շնորհիվ: Այս հարցին պատասխանելու համար տվյալների հավաքագրումը ժամանակ է պահանջում: Առայժմ բոլոր տվյալները, որոնց հետ մենք գործ ենք ունեցել, հաստատել են, որ մենք ճիշտ ուղղությամբ ենք շարժվում:

Արդյունքը

IQOS-ն ավելի լավ ընտրություն է, քան ծխելը շարունակելը։ Մինչ օրս առկա գիտական ​​ապացույցները հստակ ցույց են տալիս, որ IQOS-ին ամբողջությամբ անցնելն ավելի քիչ վտանգ է ներկայացնում առողջության համար, քան սիգարետ ծխելը։*

IQOS-ը չի բացառում բոլոր ռիսկերը։ Աէրոզոլը պարունակում է նիկոտին, որը կախվածություն է առաջացնում: Լավագույն որոշումը, որը կարող է ընդունել ցանկացած ծխող, ծխախոտից և նիկոտինից ամբողջությամբ հրաժարվելն է:

*Աղբյուր. Հիմնվելով IQOS-ի և շարունակական ծխելու վերաբերյալ առկա ընդհանուր ապացույցների վրա: Ներառում է աէրոզոլային քիմիայի տվյալները 10 կլինիկական հետազոտություններից, որոնք իրականացվել են հազարավոր մասնակիցների հետ ԱՄՆ-ում, Ճապոնիայում և Լեհաստանում, ինչպես նաև 18 ոչ կլինիկական ուսումնասիրությունների տվյալներ:

Ամեն ինչ  IQOS-ի մասին
Ամեն ինչ IQOS-ի մասին
Բացահայտել ավելին
IQOS տեսականի
IQOS տեսականի
Տեսնել բոլորը
 7 օր IQOS-ի հետ
7 օր IQOS-ի հետ
Փորձարկում