Վայրը՝ Դիլիջան

Նշված ուղղության բոլոր IQOS կետերը

Market

KALININI 239/2

Market

M. GORKI 17/2

Market

KALININI 120

Market

GAI 80/1

Market

KAMO 106A

Market

AYGESTAN 35

Market

MIASNIKYAN 78

Market

KALININI 99/9

Market

KALININI 122

Market

SHAHUMYAN 28

Market

M. GORKI 17/2

Market

KALININI 69

Market

TBILISYAN 4/1

Market

MOLDOVAKAN 4

Market

MYASNIKYAN 76

Market

GETAPNYA 72

Market

KALININI 235

Market

M.GORKI 17/7

?????

M. GORKI 3

?????

MYASNIKYAN 62/1

?????

SHAHUMYAN

Q Partner

MYASNIKYAN 57