lil SOLID 2.0-ի օնլայն դիագնոստիկա
lil SOLID 2.0-ի օնլայն դիագնոստիկա

lil SOLID 2.0-ի օնլայն դիագնոստիկա

Եթե lil SOLID 2.0-ի հետ առկա է որևէ խնդիր, նախ անհրաժեշտ է ստուգել՝ արդյոք այն լիցքավորված է:

Միացրեք սարքն իր համար նախատեսված USB լարին, իսկ սնուցման սարքը՝ էլեկտրական վարդակին: lil SOLID 2.0 սարքի լիարժեք լիցքավորումը տևում է մոտ 2 ժամ: Լիցքավորումն ազդարարվում է LED լուսային ցուցիչի թարթելով: Երբ սարքը լիարժեք լիցքավորված է, լույսն անջատվում է:

lil SOLID սարքն աշխատելու համար չի պահանջում ամբողջական լիցքավորում, այնուամենայնիվ, խորհուրդ ենք տալիս այն ամբողջովին լիցքավորել՝ նախքան առաջին օգտագործումը:

lil SOLID սարքի լիցքավորման մակարդակը ստուգելու համար սեղմեք կոճակը կամ միացրեք սարքը հոսանքի վարդակին՝ օգտագործելով իր USB լարն ու սնուցման սարքը: Սարքի լիցքավորման մակարդակը ցուցադրվում է հետևյալ կերպ.

• Կապույտ - 100-60%, լիցքավորված է
• Սառցե կապույտ - 60-30%
• Նարնջագույն - 30-1%, պետք է լիցքավորել սարքը
• Կարմիր - մարտկոցը լիցքաթափ է, անհրաժեշտ է լիցքավորել սարքը

lil SOLID 2.0-ի վերագործարկում

Եթե lil SOLID 2.0-ն լիցքավորված է, բայց միևնույն է չի աշխատում, հաջորդ քայլը վերագործարկումն է:

Կոճակը 10 վայրկյան սեղմած պահեք այնքան, մինչև LED լույսերը երկու անգամ թարթեն։ Թարթեցի՞ն․ ուրեմն սարքը վերագործարկվել է։

lil SOLID 2.0-ի մաքրում

Սթիքերը վա՞տ են ներքաշվում կամ lil SOLID 2.0-ն օգտագործելիս աէրոզոլը քի՞չ է: Ամենայն հավանականությամբ, այդ խնդիրները կարող են լուծվել մաքրիչի և մաքրող փայտիկների միջոցով:

lil SOLID 2.0-ի ջերմաստիճանի հետ կապված խնդիրներ

lil SOLID 2.0 սարքի ցուցիչները կարմիր լու՞յսով են թարթում: Հնարավոր է, որ սարքը գերտաքացել կամ սառչել է: lil SOLID 2.0-ը գործում է -20⁰C-ից մինչև 60°C ջերմաստիճանի սահմաններում: Եթե շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը ցածր է, փորձեք տաքացնել սարքը ձեռքի մեջ։ Եթե շուրջը շատ տաք է, սարքը տեղափոխեք զով տեղ․ սառչելուց հետո այն կրկին կաշխատի նորմալ ռեժիմով:

Ասեղը կոտրվել է, կամ առկա են այլ ֆիզիկական վնասվածքներ

Ստուգեք՝ արդյոք ասեղը կոտրված է, կամ առկա են այլ վնասվածքներ: Այո, սա կարող է պատահել մաքրման ընթացքում, եթե անզգուշորեն վնասել ես տաքացնող ասեղը: Օգնության համար դիմեք հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

Երբեմն, սարքը մաքրելու ընթացքում, հնարավոր է վնասել ասեղը ներսից: Զգույշ եղեք, մաքրեք առանց ուժ գործադրելու: Սթիքը ներսում մի պտտեք․ սա կարող է նույնպես վնաս հասցնել տաքացնող ասեղին:
Կապ մեզ հետ
Կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել հետևյալ տարբերակներով
Գտնել ամենամոտ IQOS վաճառակետը
Տեսնել
Կարող եք գրել մեզ Facebook-ում
Տեսնել
Viber օգնական՝ միշտ հասանելի
Տեսնել
Ունե՞ք հարցեր։ Միգուցե գտնեք դրանց պատասխանները այստեղ․
Տեսնել
Հեշտ և հասանելի տարբերակ Ձեր հարցերի պատասխանները գտնելու համար
Մեր հաճախորդների սպասարկման կենտրոնը սիրով կպատասխանի Ձեր բոլոր հարցերին
Զանգել
Ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել նաև էլ․նամակի միջոցով
Ուղարկել նամակ