Loading...
MicrosoftTeams-image (29).png

3 ՏԱՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Որո՞նք են առանց-այրում այլընտրանքների առավելությունները։

Արի տեսնենք, թե ինչ առավելություններ կարող են ունենալ ծխախոտի՝ առանց-այրում տեխնոլոգիայով աշխատող այլընտրանքները։

Ծխելու այլընտրանքների հետ՝

❌Չկա այրում
Ծխելու հետևանքով առաջացած հիվանդությունների գլխավոր պատճառը նիկոտինը չէ: Առողջության համար ամենամեծ վնասն առաջացնում են այրման հետևանքով առաջացած վնասակար նյութերը (քաղցկեղածին խեժը, ամոնիակը, ածխածնի երկօքսիդը):

Անծուխ այլընտրանքները տաքացնում են ծխախոտը մինչև շատ ավելի ցածր ջերմաստիճան, քան սիգարետի այրման դեպքում:

❌Չկա ծուխ
Ծխելու այլընտրանքների դեպքում չկա ծուխ, ինչպես նաև՝ երկրորդային ծուխ։

Փոխարենը՝ ծխախտի տաքացման համակարգ օգտագործելիս՝ արտազատվում է նիկոտին պարունակող գոլորշի, որն ավելի արագ է ցրվում, քան սիգարետի ծուխը:

❌Չկա մոխիր
Սիգարետի այլընտրանքների հետ չկա մոխիր, որը ոչ միայն տհաճ կպչուն հոտ ունի, այլև աղտոտում է շուրջդ։

❌Չկան մուգ հետքեր ատամներին
Սիգարետի ծուխը մուգ հետքեր է թողնում ատամների վրա, մինչդեռ այլընտրանքների դեպքում վիճակը շատ ավելի լավն է։

✅ Կա ավելի լավ այլընտրանք
Ծխելու այլընտրանքների մեծ մասի օգտագործումն ավելի լավ է, քան սիգարետ ծխել շարունակելը։

Данная продукция не исключает всех рисков. Аэрозоль содержит никотин, который вызывает привыкание. Только для использования совершеннолетними лицами.