Loading...

Հարցումների մասնակցության դրույթներ

Հարցումների մասնակցության դրույթներ Հարցումը լրացնելով, դուք տալիս եք ձեր համաձայնությունը դրա մեջ նշված ձեր անձնական տվյալների մշակմանը՝ IQOS-ի հետ ձեր փորձառության մասին հետադարձ կապ տրամադրելու նպատակով, համաձայն լրացնելու պահին iqos.am և pmiprivacy.com կայքերում տեղադրված դրույթներին։ Միևնույն ժամանակ խնդրում ենք, այս հարցման շրջանակներում մեզ չտրամադրել տեղեկություններ ձեր ռասայական կամ էթնիկական ծագման, քաղաքական, կրոնական կամ գաղափարական համոզմունքների, քաղաքական կուսակցություններին և արհմիություններին անդամակցության, քրեական պատժի դատապարտման, գտնվելու ստույգ վայրի և/կամ երթուղու մասին, ինչպես նաև տեղեկություններ առողջության, սեռական կյանքի, կենսաչափական կամ գենետիկական տվյալներ: Մենք չենք ցանկանում մշակել ձեր մասին նման տվյալներ: Եթե մեզ պատահաբար տրամադրեք նմանատիպ տվյալներ, մենք դրանք կապաանձնավորենք և կջնքենք։ Դուք ձեր կողմից տրամադրած ցանկացած տվյալ ջնջելու համար կարող եք զանգահարել հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ +37444004767: Եթե ցանկանում եք տեղեկացնել կողմնակի ազդեծությունների մասին, այդ թվում տրամադրել ձեր առողջության վերաբերյալ տեղեկատվություն, զանգահարեք +37444004767:
Այս արտադրանքը զերծ չէ ռիսկերից և մատակարարում է նիկոտին, որը կախվածություն է առաջացնում։ Նախատեսված է չափահասների համար։