Հարցումների մասնակցության դրույթներ

Հարցումների մասնակցության դրույթներ Հարցումը լրացնելով, դուք տալիս եք ձեր համաձայնությունը դրա մեջ նշված ձեր անձնական տվյալների մշակմանը՝ IQOS-ի հետ ձեր փորձառության մասին հետադարձ կապ տրամադրելու նպատակով, համաձայն լրացնելու պահին IQOS.am կայքում տեղադրված դրույթներին։ Միևնույն ժամանակ խնդրում ենք, այս հարցման շրջանակներում մեզ չտրամադրել տեղեկություններ ձեր ռասայական կամ էթնիկական ծագման, քաղաքական, կրոնական կամ գաղափարական համոզմունքների, քաղաքական կուսակցություններին և արհմիություններին անդամակցության, քրեական պատժի դատապարտման, գտնվելու ստույգ վայրի և/կամ երթուղու մասին, ինչպես նաև տեղեկություններ առողջության, սեռական կյանքի, կենսաչափական կամ գենետիկական տվյալներ: Մենք չենք ցանկանում մշակել ձեր մասին նման տվյալներ: Եթե մեզ պատահաբար տրամադրեք նմանատիպ տվյալներ, մենք դրանք կապաանձնավորենք և կջնքենք։ Դուք ձեր կողմից տրամադրած ցանկացած տվյալ ջնջելու համար կարող եք զանգահարել հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ +37444004767: Եթե ցանկանում եք տեղեկացնել կողմնակի ազդեծությունների մասին, այդ թվում տրամադրել ձեր առողջության վերաբերյալ տեղեկատվություն, զանգահարեք +37444004767: