IQOS սոցիալական մեդիա հաշիվներ

Սոցիալական մեդիայից օգտվելու պայմանները և տվյալ սոցիալական մեդիա էջում Ձեր տվյալների գաղտնիությունը

Դուք այստեղ ուղղորդվել եք մեր IQOS [և IQOS Mesh / VEEV] սոցիալական մեդիա կայքերից որևէ մեկից (այսուհետ՝ «սոցիալական մեդիա կայքեր»), օր.՝ մեր Սոցիալական մեդիա հաշիվներից մեկի էջից (օրինակ՝ Facebook, Twitter, IQOS ապրանքանիշի հաղորդակցման էջեր Instagram-ում և այլն) (այս փաստաթղթում մենք բոլոր այդ հաշիվները միասին անվանում ենք «Սոցիալական մեդիա հաշիվներ»):

Սոցիալական մեդիա հաշիվները նախատեսված են չափահաս ծխողների համար, ովքեր ցանկանում են շարունակել ծխախոտային արտադրանքի օգտագործումը, և IQOS-ի չափահաս օգտագործողների համար, ովքեր բնակվում են Հայաստոնում: Գրանցվելով մեր Սոցիալական մեդիա հաշիվներում, Դուք հաստատում եք, որ բավարարում եք վերոնշյալ չափանիշները:

Մեր մասին

Մենք հանդիսանում ենք Ֆիլիպ Մորրիս Ինթերնեյշնլ (այսուհետ`«ՖՄԻ») ընկերությունների խմբի անդամ: Մենք ներկայացել ենք և տրամադրել ենք Ձեզ մեր կոնտակտային տվյալներն այն կայքում, որտեղ հրապարակված է սույն փաստաթուղթը (այսուհետ` «Պայմաններ»), կամ համապատասխան Սոցիալական մեդիա հաշիվներում:

Ինչպե՞ս պետք է ընդունեք սույն Պայմանները

Օգտվելով մեր ցանկացած Սոցիալական մեդիա հաշվից, Դուք համաձայնում եք պահպանել սույն Պայմանները: Դուք նաև համաձայնում եք պահպանել ցանկացած այլ հարթակներից օգտվելու համար սահմանված կիրառելի պայմանները (օրինակ` Facebook-ի օգտագործման իրավունքներ և պարտականություններ, Instagram-ի օգտագործման պայմաններ, Twitter-ի օգտագործման պայմաններ և այլն):

Պատշաճ հաղորդակցման պրակտիկաներ և մեր իրազեկման պարտականությունը

Նախքան ներկայացնելը, թե Դուք ինչ չպետք է անեք մեր Սոցիալական մեդիա հաշիվներում, նշենք մի քանի դրույթ, որոնք հարկավոր է իմանալ IQOS-ի մասին.

ՖՄԻ-ին առաջարկում է մի շարք որակյալ, գիտականորեն ստուգված անծուխ արտադրանքներ, որոնք շատ ավելի լավ ընտրություն են, քան շարունակական ծխելը: Մեր տեսլականի համաձայն, մեր անծուխ արտադրանքները հետագայում կփոխարինեն սիգարետները:

1. Սիգարետ ծխելը հանգեցնում է լուրջ հիվանդությունների և կախվածություն է առաջացնում: Անշուշտ, լավագույն որոշումը, որը ցանկացած ծխող կարող է կայացնել` ծխախոտի և նիկոտինի օգտագործումից ամբողջությամբ հրաժարվելն է:

2. ՖՄԻ-ի անծուխ արտադրանքները նախատեսված են չափահաս ծխողների համար, ովքեր այլապես շարունակելու էին ծխելը կամ նիկոտին պարունակող այլ արտադրանքներ օգտագործելը:

3. Մենք չենք առաջարկում ՖՄԻ-ի անծուխ արտադրանքները նրանց, ովքեր երբեք չեն օգտագործել ծխախոտ կամ նիկոտին պարունակող արտադրանքներ կամ դադարել են դրանք օգտագործել: Մեր անծուխ արտադրանքները ծխելուց ամբողջությամբ հրաժարվելու այլընտրանք չեն և նախատեսված չեն որպես ծխախոտից հրաժարվելու այլընտրանք չեն և չեն հանդիսանում ծխախոտից հրաժարվելու օժանդակ միջոց:

4. ՖՄԻ-ի անծուխ արտադրանքներն ռիսկերից զերծ չեն և պարունակում են նիկոտին, որը կախվածություն է առաջացնում: Այնուամենայնիվ, անծուխ արտադրանքների օգտագործմանն անցնելը շատ ավելի լավ ընտրություն է, քան ծխելը:

5. Մենք աջակցում ենք մեր չափահաս անծուխ արտադրանքներն օգտագործողներին, սիգարետներից ամբողջությամբ անծուխ արտադրանքների օգտագործմանն անցնելու ընթացքում, խորհուրդներ տրամադրելով ու ուղղորդելով:

6. Անծուխ արտադրանքների առավելությունները լիարժեք կերպով գնահատելու համար, սպառողները պետք է ամբողջությամբ անցում կատարեն անծուխ արտադրանքների օգտագործմանը և ընդմիշտ հրաժարվեն ծխելուց:

7. Անչափահասներն չպետք է որևէ ձևով ծխախոտ կամ նիկոտին օգտագործեն:

8. Հղի կանայք, շաքարախտով հիվանդները կամ սրտի հետ կապված առողջական խնդիրներ ունեցողները չպետք է օգտագործեն ծխախոտ կամ նիկոտին պարունակող որևէ արտադրանք:

Ձեր հրապարակումները

Մենք պարբերաբար կվերանայենք Սոցիալական մեդիա հաշիվները՝ պատասխանելով հարցերին և ներկայացնելով հնարավորինս մեծ թվով օգտակար խորհուրդներ: Ուրախ ենք, որ Դուք այստեղ եք և մենք ակնկալում ենք Ձեր կարծիքներն ու ակտիվ քննարկումները, սակայն հորդորում ենք պահպանել քաղաքավարի և դրական մթնոլորտ:

1. Դուք պատասխանատվություն եք կրում Սոցիալական մեդիա հաշիվներում Ձեր կողմից կատարվող հրապարակումների համար, և մենք իրավունք ունենք հեռացնել ցանկացած հրապարակում, եթե այն պարունակում է.

  • Վիրավորական կամ անզուսպ արտահայտություններ,
  • Ռասայական, էթնիկական ծագմանը, կրոնին, սեռին, հաշմանդամությանը, սեռական կողմնորոշմանը կամ քաղաքական համոզմունքներին վերաբերող ատելություն պարունակող կամ խտրական բնույթի մեկնաբանություններ,
  • Սեքսուալ բնույթի նյութեր պարունակող հղումներ կամ մեկնաբանություններ,
  • Հեղինակային կամ մտավոր սեփականության իրավունքների խախտումներ,
  • Սպամ, բեքլինքեր ստեղծող հղումներ կամ համակարգչային վիրուս պարունակող ֆայլեր, որոնք կարող են վնասել այլ անձանց համակարգիչները կամ բջջային հեռախոսները,
  • Հարձակումներ որոշակի խմբերի դեմ կամ որևէ անձին ուղղված անհանգստացնող, սպառնացող կամ վիրավորական մեկնաբանություններ,
  • Առևտրային առաջարկներ կամ մրցակցին առաջխաղացնող տեղեկություններ,
  • Գաղտնի տեղեկատվություն կամ առևտրային գաղտնիքներ,
  • Որևէ այլ անձի կամ կազմակերպության նմանակում:

2. Մենք իրավունք ունենք արգելել կամ արգելափակել օգտատիրոջ կողմից վերոնշյալ բնույթի հրապարակումների կատարումը կամ մի շարք այլ անընդունելի հրապարակումները կամ հեռացնել մեր Սոցիալական մեդիա հաշիվներում կատարված ցանկացած հրապարակում, եթե գտնում ենք, որ այդ հրապարակումը չի համապատասխանում սույն Պայմաններին կամ որևէ այլ համապատասխան հարթակից օգտվելու համար սահմանված կիրառելի պայմաններին: Մենք պարտավոր չենք տեղեկացնել Ձեզ նման որոշում կայացնելու մասին:

3. Օգտատիրոջ կողմից ստեղծված նյութի (այսուհետ` «ՕԿՍՆ») օգտագործման թույլտվություն: Մենք ցանկանում ենք օգտագործել մեր Սոցիալական մեդիա հաշիվներում Ձեր կողմից հրապարակվող, տեղադրվող կամ անձնական հաղորդագրության միջոցով մեզ ուղարկվող տեղեկատվությունը:

ա) Ձեր կողմից մեզ հետ կիսված ցանկացած ՕԿՍՆ-ի առնչությամբ Դուք հավաստիացնում ու երաշխավորում եք, որ.

ա. Դուք ներկայումս հանդիսանում եք IQOS-ի օգտագործող և առնվազն 18 տարեկան եք (եթե չեք երևում նշված ՕԿՍՆ-ում) կամ առնվազն 25 տարեկան եք (եթե Դուք նույնականացվելու աստիճան երևում եք տվյալ ՕԿՍՆ-ում),

բ. ՕԿՍՆ-ը ստեղծվել է Ձեր կողմից և չի ոտնահարում որևէ երրորդ անձին պատկանող մտավոր սեփականության իրավունքները կամ նրա այլ իրավունքները կամ չի վիրավորում նրա անձը,

գ. Սույն պայմանագրի ներքո տրամադրվող ՕԿՍՆ-ի օգտագործման Ձեր թույլտվությունը (այսուհետ՝ «Ձեր Թույլտվություն») չի խախտում Ձեր գործող պայմանագրային պարտավորությունները կամ կիրառելի օրենքների պահանջները,

դ. Բոլոր այն անձինք, ովքեր նույնականացվելու աստիճան երևում են ՕԿՍՆ-ում, այդ թվում նաև Դուք, առնվազն 25 տարեկան են, և Դուք ստացել եք այդ անձանց թույլտվությունը հետևյալի համար. i) լուսանկարել, ձայնագրել կամ տեսանկարահանել նրանց, ii) ընդգրկել նրանց լուսանկարը, ձայնը և/կամ տեսագրությունը ՕԿՍՆ-ում և iii) կիրառելիության դեպքում, այդ անձանց անունները ՖՄԻ-ի և նրա հետ փոխկապակացված անձանց կողմից ներքոնշյալ նպատակներով կիսվելու համար` առանց այդ անձանց որևէ հատուցում վճարելու, և iv) եթե ՖՄԻ-ին կպահանջի, Դուք պետք է տրամադրեք ՖՄԻ-ին այդ անձանց կողմից տրված գրավոր թույլտվության պատճենը:

բ) Դուք կպահպանեք Ձեր բոլոր իրավունքներն ՕԿՍՆ-ի նկատմամբ, սակայն Դուք սույնով ՖՄԻ-ին և նրա հետ փոխկապակցված անձանց տալիս եք ՕԿՍՆ-ը ցանկացած օրինական (այդ թվում՝ առևտրային) նպատակներով, ներառյալ`ՖՄԻ չայրվող ապրանքանիշերի և դրանց հետ կապված արտադրանքների, ծառայությունների և առաջխաղացման նյութերի վաճառք, խթանում և/կամ գովազդ, ՖՄԻ-ի բացառիկ հայեցողությամբ օգտագործելու և պատճենելու անհատույց և անժամկետ թույլտվություն` առանց դրա օգտագործման առնչությամբ որևէ պատասխանատվության կամ երաշխիքների տրամադրման (լինեն դրանք հստակ արտահայտված, թե ենթադրյալ), սկսած այն օրվանից, երբ Դուք կտաք Ձեր Թույլտվությունը ՖՄԻ-ին և նրա հետ փոխկապակցված անձանց:

գ) Դուք իրավունք եք տալիս ՖՄԻ-ին և նրա հետ փոխկապակցված անձանց՝ վերարտադրել, ձևափոխել, ցուցադրել ու ածանցյալ ստեղծագործություններ պատրաստել, հրապարակայնորեն կատարել, ցուցադրել, տարածել, հեռարձակել և այլ կերպ օգտագործել ՕԿՍՆ-ն ամբողջությամբ կամ մասամբ` ՖՄԻ-ի (կամ նրա հետ փոխկապակցած անձանցից որևէ մեկի) նախընտրած եղանակով` հրապարակման համար նախատեսված ցանկացած մեդիայում և աշխարհագրական ցանկացած վայրում:

դ) Դուք թույլ եք տալիս ՖՄԻ-ին և նրա հետ փոխկապակցված անձանց օգտագործել ՕԿՍՆ-ում ներառված Ձեր և ցանկացած այլ անձի անունը, մականունը, պատկերը, կեղծանունը, հրապարակման իրավունքը, ձայնը, կենդանի կամ տեսագրված կատարումը, ինքնագիրը, լուսանկարները և կենսագրական տվյալները համաձայն www.pmiprivacy.com էջում տեղակայված՝ տեղեկատվության գաղտնիության մեր ծանուցման, և Դուք տեղեկացրել եք ՕԿՍՆ-ում ներառված բոլոր այլ անձանց այս պայմանների մասին:

ե) Եթե ՕԿՍՆ-ն խախտում է որևէ երրորդ անձի մտավոր սեփականության իրավունքները, գույքային իրավունքները, զրպարտում է երրորդ անձին կամ խախտում է նրա անձնական տվյալների գաղտնիությունը կամ այլ անձնական իրավունքները, ապա Դուք պարտավորվում եք հատուցել ՖՄԻ-ին ու նրա հետ փոխկապակցված անձանց այդ խախտումից բխող կամ դրան առնչվող ցանկացած վնաս, կորուստ ու ծախս և պարտավորվում եք ՖՄԻ-ին ու նրա հետ փոխկապակցված անձանց պաշտպանել ու անվնաս պահել այդ խախտումից բխող կամ դրան առնչվող ցանկացած հայցապահանջից, պահանջից ու պարտավորություններից:

զ) Դուք հաստատում եք, որ Ձեր Թույլտվությունը տրվում է կամավոր կերպով, և Դուք ազատորեն տրամադրում է այդ թույլտվությունը ՖՄԻ-ին:

է) Դուք կարող եք ցանկացած ժամանակ դադարեցնել Ձեր Թույլտվության պայմանագիրը՝ ապագա ՕԿՍՆ-ի հետ կապված` կապ հաստատելով մեզ հետ էլեկտրոնային փոստի contacting ugc-claims@pmi.com հասցեով կամ կապի այլ միջոցներով, հետևելով մեր կայքերում հրապարակված օգտագործման պայմաններին, սակայն նույնիսկ այդ դեպքում, Ձեր Թույլտվությունն ուժի մեջ է մնալու ու գործելու է ցանկացած ՕԿՍՆ-ի համար, որի մասով Դուք տրամադրել եք Ձեր Թույլտվությունը և/կամ որը Դուք հրապարակել եք մեր կայքերում, ըստ համապատասխան օգտագործման պայմանների (որտեղ որ կիրառելի են), մինչև Ձեր Թույլտվության պայմանագիրը Ձեր կողմից դադարեցնելու պահը: Նշենք, որ դադարեցման պահանջի մշակման համար որոշակի ժամանակ է պահանջվելու, սակայն մենք կփորձենք հնարավորինս արագ անել դա:

ը) Դուք կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ էլեկտրոնային փոստի ugc-claims@pmi.com հասցեով` Ձեր Թույլտվության հետ կապված ցանկացած հարցում կամ պարզաբանման պահանջ ներկայացնելու համար, եթե, Ձեր կարծիքով, Ձեր հեղինակային իրավունքով կամ մտավոր սեփականության իրավունքով պաշտպանված որևէ նյութ օգտագործվել է առանց Ձեր համաձայնության կամ խախտվել է Ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությունը կամ անձնական այլ իրավունքը:

թ) Ձեր Թույլտվությունը կարգավորվելու է Շվեյցարիայի իրավունքով, և Դուք ենթարկվելու եք Շվեյցարիայի Լոզան քաղաքում գտնվող դատարանների ընդդատությանը` բացառելով որևէ միջազգային կոլիզիոն նորմերի և 1980թ. ստորագրված «Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կիրառումը:

Նշենք, որ Ձեր կամ այլ անձանց կողմից կատարվող հրապարակումներն ոչ միշտ են համընկնում Ֆիլիպ Մորրիս Ինթերնեյշնլ ընկերության տեսակետների հետ: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր կամ այլ անձանց կողմից հրապարակված տեղեկատվության կամ հղումների համար: Եթե ցանկանում եք կիսվել այս էջով կամ դրա բովանդակությամբ Ձեր շրջապատի հետ, խնդրում ենք համոզվել, որ Ձեր հրապարակումները տեսնող անձինք չափահաս ծխողներ կամ IQOS օգտագործողներ են:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄՆԵՐ

Դուք մեր Սոցիալական մեդիա հաշիվներից օգտվում եք բացառապես Ձեր սեփական ռիսկով: Մեր սոցիալական մեդիա կայքերը տրամադրվում են «ինչպես որ կա» և «ինչպես որ հասանելի է» պայմանով: Հնարավորության դեպքում, մենք ցանկացած ժամանակ կարող ենք սահմանափակել Ձեր մուտքը մեր Սոցիալական մեդիա հաշիվներ կամ սահմանափակել այդ հաշիվների որևէ գործառույթ կամ մաս: Մենք որևէ երաշխիք չենք տալիս, լինի դա հստակ արտահայտված թե ենթադրյալ, այդ թվում՝ ենթադրյալ երաշխիքներ, կապված օգտագործելիության, բավարար որակի և որոշակի նպատակի համար համապատասխանության հետ, ինչպես նաև չենք երաշխավորում, որ մեր սոցիալական մեդիա կայքերում հրապարակվող նյութն որևէ իրավունք չի խախտում: Մենք չենք երաշխավորում կայքի անխափան կամ անվրեպ մատչումը կամ մեր սոցիալական մեդիա կայքերի անվտանգությունը, ինչպես նաև դրանցում առկա տեղեկատվության ամբողջականությունը, ճշգրտությունը կամ արդիականությունը:

Եթե որևէ անձ մեր դեմ պահանջ ներկայացնի՝ կապված Ձեր գործողությունների կամ Ձեր կողմից կատարված հրապարակումների հետ, ապա Դուք պարտավորվում եք հատուցել մեզ նման պահանջի հետ կապված ցանկացած տեսակի վնաս, կորուստ և ծախս (ներառյալ ողջամիտ դատական վճարները և ծախսերը) և պարտավորվում եք մեզ անվնաս պահել այդպիսի պահանջներից:

Կիրառելի իրավունքով թույլատրվածի առավելագույն սահմաններում, Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրելու մեր սոցիալական մեդիա կայքերից օգտվելու կամ դրանցից օգտվելու անկարողության արդյունքում Ձեր կրած որևէ ուղղակի, անուղղակի, պատահական, հատուկ, հետևանքային, պատժող կամ որևէ այլ տեսակի վնասի համար: Նման վնասների թվին են դասվում սխալների, բացթողումների, խափանումների, թերությունների, ուշացումների, համակարգչային վիրուսների արդյունքում Ձեր կողմից կրած վնասները, բաց թողնված օգուտը, տվյալների կորուստը, Ձեր կողմից փոխանցվող և վերբեռնվող տվյալների չարտոնված մատչումը և փոփոխումը, ինչպես նաև այլ նյութական և ոչ նյութական վնասի տեսակները: Այս սահմանափակումը կիրառվում է անկախ այն բանից, թե արդյոք վնասի հատուցումը պահանջվում է՝ պայմանագրով սահմանված պայմանների հիման վրա, որպես անփութության հետևանք կամ այլ կերպ, և նույնիսկ այն դեպքում, եթե մենք կամ մեր ներկայացուցիչներն անփութություն ենք/են դրսևորել կամ տեղեկացված ենք/են եղել նման վնասների առաջացման հավանականության մասին:

Ձեր տվյալների գաղտնիությունը

www.pmiprivacy.com/hy/consumer հղումով կարող եք գտնել մանրամասն տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես ենք մենք մշակում Ձեզ վերաբերող տվյալները, ներառյալ՝ ինչ տեղեկատվություն ենք հավաքում, ինչ նպատակներով ենք այն օգտագործում, ում ենք այն տրամադրում և ինչպես ենք ապահովում Ձեր տվյալների գաղտնիությունը:

Փոփոխություններ սույն Պայմաններում

Մենք իրավունք ունենք պարբերաբար փոփոխել սույն Պայմանները՝ առանց Ձեզ այդ մասին տեղեկացնելու: Մենք խորհուրդ ենք տալիս Ձեզ ստուգել սույն Պայմանները յուրաքանչյուր անգամ, երբ Դուք մուտք եք գործում կամ օգտագործում եք մեր սոցիալական մեդիա կայքերը, որպեսզի լինեք տեղեկացված փոփոխությունների մասին: Եթե Դուք շարունակեք օգտվել մեր սոցիալական մեդիա կայքերից, ապա դա կնշանակի, որ Դուք համաձայնել եք փոփոխված Պայմաններին: Այս էջի սկզբում նշված ամսաթիվը վկայում է այն մասին, թե երբ են վերջին անգամ թարմացվել սույն Պայմանները:

Ընդդատությունը

Սույն Պայմանները, ինչպես նաև մեր սոցիալական մեդիա կայքերի օգտագործումը Ձեր կողմից, կարգավորում է Շվեյցարիայի իրավունքով, և Դուք անհետկանչելիորեն ընդունում եք Շվեյցարիայի Լոզան քաղաքում գտնվող իրավասու դատարանների բացառիկ ընդդատությունը` բացառելով որևէ միջազգային կոլիզիոն նորմերի և 1980թ. ստորագրված «Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կիրառումը:

Փոխանցման իրավունք, իրավունքներից հրաժարման բացառում, բաժանելիություն

ՖՄԻ-ին իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոխանցել սույն Պայմաններով սահմանված իր իրավունքներն ու պարտավորությունները ցանկացած երրորդ անձի` առանց Ձեզ այդ մասին ծանուցելու, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Ձեզ ծանուցելը պահանջվում է կիրառելի իրավունքով, սակայն դա որևէ կերպ չի անդրադառնալու սույն Պայմաններով սահմանված Ձեր իրավունքներին կամ մեր պարտավորություններին:

Եթե մենք չենք պնդում, որպեսզի Դուք խստորեն կատարեք սույն Պայմաններով սահմանված պահանջները կամ չենք գործադրում այդ պայմանները, ապա դա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվում ենք սույն Պայմաններից կամ ՖՄԻ-ին վերապահված իրավունքներից: Օգտատերերը մշտապես պետք է հաշվի առնեն, որ սույն Պայմանները կիրառվում են:

Եթե սույն Պայմաններով սահմանված որևէ դրույթ դառնում է անվավեր կամ ոչ գործադրելի, ապա Պայմանների մնացած դրույթները պետք է ուժի մեջ մնան:

Շնորհակալություն այս փաստաթուղթը կարդալու համար: Հուսով ենք, որ մեզ հետ շփումը հաճելի կլինի Ձեզ համար:

Վերջին փոփոխության ամսաթիվը. [6/11/2020]