Տեղեկանիշներ (cookies)

Այնքանով, որքանով որ մենք կոնտակտային կետերում ձեզ հետ կապված ցանկացած անձնական տեղեկատվություն ենք հավաքում, սույնով ծանուցում ենք ձեզ, որ մենք այդ տեղեկատվությունը հավաքելու և մշակելու ենք սույն Պայմանների համաձայն: Մենք և Ֆիլիպ Մորրիս Ինթըրնեյլշնլ ընկերությունների խմբի յուրաքանչյուր այլ անդամ հանդիսանում է «ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված անձ»: «Մենք» (կամ «մենք» կամ «մեզ» կամ «մեր») բառերը նշանակում են՝ ՖՄԻ-ի հետ փոխկապացված անձը, որն օգտագործում է ձեր մասին տեղեկությունները և համապատասխան ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված անձը, որը ձեզ կներկայանա ձեր մասին տեղեկությունները հավաքելու ժամանակ, օրինակ, անձնական տեղեկատվության մշակման թափանցիկ բացահայտումների միջոցով: Երբ մենք ասում ենք «ՖՄԻ արտադրանք» (կամ նմանատիպ այլ բան, օրինակ, կայք, բջջային հավելված կամ զանգերի կենտրոն), մենք նկատի ունենք մեր կամ ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված այլ անձի արտադրանքը (կամ կայքը, բջջային հավելվածը կամ զանգերի կենտրոնը, և այլն):

Կախված այն նպատակներից, որոնց համար հավաքվել են ձեր մասին տեղեկությունները, դրանք կարող են, անհրաժեշտության դեպքում, տրամադրվել ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակացված այլ անձանց և այդ անձինք կարող են հասանելիություն ունենալ այդ տեղեկություններին՝ այդ նպատակներին հասնելու համար: Տեղեկությունները կփոխանցվեն ՖՄԻ-ի հետ փոխկապայցված անձի, որն իրականացնում է անձնական տվյալների մշակման կառավարում ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված անձանց համար. տեղեկատվությունը կփոխանցվի ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված այն անձին, որը պատասխանատու է այն երկրի համար, որտեղ դուք սովորաբար բնակվում եք (եթե դա հենց այն փոխկապակցված անձը չէ, որն ի սկզբանե հավաքել է այդ տեղեկատվությունը), իսկ եթե դուք ճանապարհորդում եք այն երկրից դուրս, որտեղ սովորաբար բնակվում եք, ապա տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել նաև ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված այն անձանց կողմից, որոնք գործում են այն երկրներում, որտեղ դուք ճանապարհորդում եք:

ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված անձանց և դրանց հիմնադրման երկրների մասին տեղեկությունները հասանելի են www.pmi.com կայքի համապատասխան երկրի էջերում:

Ձեր մասին տեղեկատվությունը, որը մենք օգտագործում ենք, կարող է ներառել.

Ձեր կողմից տրամադրվող տեղեկատվություն Դուք կարող եք, ձեր ընտրությամբ, մեզ տեղեկատվություն տրամադրել տարբեր համատեքստերում, օրինակ` երբ ՖՄԻ-ի ապրանքներ կամ ծառայություններ եք գնում խանութում, կապ եք հաստատում ՖՄԻ-ի զանգերի կենտրոնի հետ, ներբեռնում և օգտագործում եք ՖՄԻ-ի թվային հարթակը, գրանցվում եք ՖՄԻ-ի սպառողի / հեռանկարային սպառողի տվյալների բազայում, մեզ մոտ սարք եք գրանցում, բաժանորդագրվում եք ՖՄԻ-ի պանելային պորտալին, գրանցվում եք, որպեսզի ստանաք ՖՄԻ-ի մամլո հաղորդագրությունները կամ էլեկտրոնային փոստով ծանուցումները, մասնակցում եք ՖՄԻ-ի մրցույթներին, քարոզարշավներին կամ հրացումներին, կամ կապ եք հաստատում մեզ հետ մեր թվային հարթակներից որևէ մեկի միջոցով, կամ էլեկտրոնային փոստով, սոցիալական լրատվամիջոցներով կամ հեռախոսով: Այս դեպքերում մենք հավաքում և օգտագործում ենք այն տեղեկատվությունը, որը սովորաբար ակնհայտ է այդ տեղեկատվության տրամադրման համատեքստից: Օրինակ, եթե դուք մեր մոտից արտադրանք եք պատվիրում ՀԱԿ հեռախոսային պատվերի միջոցով, ապա հարկ կլինի, որպեսզի դուք տրամադրեք ձեր անունը, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը, կոնտակտային և վճարային տվյալները, որպեսզի մենք կարողանանք կատարել ձեր պատվերը. կամ, եթե ցանկանում եք փորձել ՖՄԻ-ի արտադրանքի ուղեկցված փորձարկումը, ապա հարկ կլինի, որպեսզի դուք տրամադրեք ձեր անունը, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն / հեռախոսահամարը:

Եթե դուք գաղտի տեղեկատվություն եք տրամադրում (այդ թվում՝ ձեր ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջության կամ վիճակի մասին տեղեկությունները), ընդունելով այս Պայմանները, դուք մեզ տալիս ենք ձեր հստակ համաձայնությունը այդ գաղտնի տեղեկատվությունը մշակելու համար:

Ավտոմատ կերպով հավաքվող տեղեկատվություն

Երբ դուք դիտում և մուտք եք գործում ՖՄԻ-ի թվային հարթակներ, մենք կարող ենք հավաքել և օգտագործել որոշակի տեղեկատվություն ձեր սարքի և այդ թվային հարթակների օգտագործման մասին: Հավաքված տեղեկատվությունը կարող է ներառել ձեր IP հասցեի մասին մանրամասներ կամ սարքի եզակի նույնացուցիչը, գտնվելու վայրի մասին տվյալները, ձեր սարքում մեր կողմից պահված ցանկացած տեղեկանիշների մանրամասները և մուտք գործած էջերի մանրամասները, մուտքագրված որոնման պայմանները կամ թվային հարթակի միջոցով այցելած հղումները: Տեղեկատվությունը, որը մենք սատանում ենք երրորդ անձանցից Ժամանակ առ ժամանակ, և միայն այն դեպքում, երբ դա թույլատրված է օրենքով, մենք կարող ենք ձեր մասին տեղեկություններ ստանալ երրորդ անձանցից: Սա կարող է ներառել ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված անձանց միջև տրամադրված տեղեկատվությունը, երրորդ կողմի սոցիալական լրատվամիջոցների կայքերում (օրինակ` Facebook-ում և Twitter-ում) հանրությանը հասանելի պրոֆիլի տեղեկությունները և երրորդ կողմի գործակալություններից ստացված ցուցակները:. Ձեր մասին տեղեկատվության ընդհանուր օգտագործումը Ընդհանուր առմամբ, մենք կարող ենք ձեր մասին տեղեկությունները մշակել հետևյալ նպատակներով. ա) ձեր կողմից տրամադրող տեղեկությունները սովորաբար օգտագործվում են ձեր տարիքը և որպես նիկոտին պարունակող արտադրանքի օգտագործող ձեր կարգավիճակը ստուգելու համար, ձեր հարցումներով և պահանջներով զբաղվելու համար, ձեզ ՖՄԻ-ի թվային հարթակներից օգտվելու հնարավորություն ընձեռելու համար, ձեր պատվերները և հաշիվները տնօրինելու համար, վճարումներ կատարելու համար, նամակագրության, այդ թվում՝ հաղորդակցման ձեր նախապատվությունների համաձայն ձեզ մարքեթինգային հաղորդագրություններ ուղարկելու համար, ձեզ ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելիս վարչական և խնդիրների լուծման նպատակներով, ՖՄԻի արտադրանքները և մեր հաճախորդներին՝ մեր (կամ մեր հետ փոխկապակցված անձանց) տրամադրած տեղեկությունները բարելավելու համար, մեր կամ երրորդ անձանց կողմից անցկացվող հարցումներին կամ շուկայական հետազոտությունների արշավներին մասնակցելու հրավեր ձեզ ուղարկելու համար, ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված անձանց, վերջիններիս գովազդային արշավների մասին ձեզ տեղեկություններ տրամադրելու համար (եթե դա օրենքով թույլատրված է), ինչպես նաև ապրանքների և ծառայությունների, իրադարձությունների և ծխախոտային արտադրանքի կարգավորումների մասին ձեզ տեղեկատվություն տրամադրելու համար, բ) ավտոմատ կերպով հավաքվող տեղեկատվությունը սովորաբար օգտագործվում է բիզնեսվերլուծության հետ կապված նպատակներով, ձեզ հետաքրքրող անհատականացված հաղորդագրություններ ուղարկելու նպատակով, և մեզ ու մեր հետ փոխկապակցված անձանց կողմից առաջարկվող ապրանքներն ու ծառայությունները բարելավելու գործում աջակցելու համար, և գ) երրորդ կողմերից ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված անձանց կողմից ձեռք բերած տեղեկությունները կարող են (եթե դա թույլատրվում է օրենքով), համակցված լինել ձեր հետ կապված այլ տեղեկությունների հետ՝ ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված անձանց տվյալները թարմացնելու կամ լրացնելու, ձեր նախասիրությունների մասին ավելի շատ տեղեկություններ իմանալու և ձեր կարիքներին առավելագույնս համապատասխանող ՖՄԻ-ի ապրանքների կամ ծառայությունների մասին ձեզ տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով: Վերը նշված պատճառներով ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված անձանց միջև ձեր մասին տեղեկատվությունը փոխանակելու հետ մեկտեղ, մենք կարող ենք նաև ձեր անձնական տեղեկատվությունը տրամադրել. (ա) երրորդ կողմերին, որոնք ՖՄԻ-ի հետ փոխկապակցված անձանց կամ ձեզ ապրանքներ են տրամադրում կամ ծառայություններ մատուցում (օրինակ` խորհրդատուներ, վճարային ծառայություններ մատուցողներ, առաքման ծառայություն մատուցողներ, տեղեկատվական ծառայություններ մատուցողներ և տարիքի ստուգման ծառայություններ մատուցողներ), (բ) ՖՄԻ-ի մասնաճյուղերի ուշադիր ընտրված երրորդ կողմ հանդիսացող բիզնես գործընկերներին և գովազդատուներին, որպեսզի նրանք կարողանան կապ հաստատել ձեզ հետ՝ ներկայացնելու այն ապրանքները, ծառայությունները և գովազդային արշավները, որոնք, ըստ իրենց, կարող են ձեր նախասիրությունների համաձայն հետաքրքիր լինել ձեզ համար, և գ) օրենքով պահանջվող կամ թույլատրված այլ երրորդ կողմերին, օրինակ, կարգավորող մարմիններին, պետական գերատեսչություններին, ի պատասխան իրավապահ մարմինների կամ այլ պետական պաշտոնյաների հարցումների, երբ մենք գտնում ենք, որ այդ տեղեկությունների բացահայտումն անհրաժեշտ է կամ տեղին է ֆիզիկական վնասը կամ ֆինանսական կորուստը կանխելու համար կամ կասկածվող կամ փաստացի անօրինական գործունեության քննության հետ կապված, և կազմակերպչական վերակազմավորման համատեքստում: Տեղեկանիշները կամ նմանատիպ տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել ՖՄԻ-ի թվային հարթակներում՝ ավտոմատ կերպով որոշակի տեղեկատվություն հավաքելու նպատակով: Օգտագործված կոնկրետ տեղեկանիշները և տեխնոլոգիաները կախված են կոնկրետ դիտարկվող թվային հարթակից: Այդ իսկ պատճառով, թվային հարթակների վրա տեղեկանիշների (այդ թվում՝ Google-ի վերլուծական տեղեկանիշների) և նմանատիպ տեխնոլոգիաների օգտագործման մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար, ներառյալ, թե ինչպես դուք կարող եք ընդունել կամ մերժել տեղեկանիշները, խնդրում ենք ծանոթանալ այդ թվային հարթակում կամ դրա միջոցով հասանելի տեղեկանիշների մասին ծանուցմանը: Օրինակ, www.pmi.com կայքում օգտագործվող տեղեկանիշներին կամ նմանատիպ տեխնոլոգիաներին ծանոթանալու համար այցելեք pmi.com-ի տեղեկանիշների ծանուցում, որի հղումը հասանելի է կայքի յուրաքանչյուր էջի ներքևի հատվածում: pmi.com-ի տեղեկանիշների ծանուցումը հասանելի է նաև այստեղ:

 

Անունը

Տևողություն

Բնութագրություն

age_confirmed

365 օր

հաստատել օգտատերերի տարիքը (անցած տարիքային սահմանը) 

cookies_selected

365 օր

կիրառվում է իմանալու համար, արդյոք օգտագործողը հաստատել է cookie-ների ընդունումը 

dw_Advertisement_cookie

365 օր

շուկայավարման cookie-ների ընտրություն 

dw_Technical_cookie

365 օր

տեխնիկական աջակցության (GA) cookie-ների ընտրություն 

i18n_redirected

365 օր

սահմանում է լեզվի կոդը առաջին վերահղումից հետո` օգտագործողի հետագա վերահղումները կանխելու համար 

login_toolbar

365 օր

սահմանում է, արդյոք պիտի ցուցադրվեն մուտքի գործիքները 

siteLang

365 օր

սահմանում է օգտագործողին ներկայացված կայքի լեզվի ID-ն 

siteMatKey 

Մինչև սեսսիայի ավարտը

կիրառվում է օգտատիրոջ սեսսիայի նույնականացման համար 

_dc_gtm_UA-*

1 ժամ

Այս cookie ֆայլը կապված է կայքերի հետ, որոնք օգտագործում են Google Tag Manager` այլ գրություններ և կոդեր էջ ներբեռնելու համար: Օգտագործման պարագայում այն կարող է համարվել խիստ անհրաժեշտ, քանի որ առանց դրա, այլ կոդերը կարող են ճիշտ չգործել: Անվան վերջը եզակի թիվ է, որը նաև նույնականացում է հանդիսանում Google Analytics հաշվի համար:

_ga

365 օր

Տվյալ cookie ֆայլի անունը կապված է Google Universal Analytics-ի հետ, ինչը Google-ի առավել հաճախ օգտագործվող վերլուծական ծառայության նշանակալից թարմացում է: Այս cookie-ն օգտագործվում է եզակի օգտատերերին տարբերակելու համար՝ յուրաքանչյուր հաճախորդին պատահականորեն առաջացած նույնացուցիչ վերագրելով: Այն ներառված է կայքի յուրաքանչյուր էջի հարցման մեջ և օգտագործվում է կայքերի վերլուծության ու հաշվետվություններում՝ այցելուների, նստաշրջանների և քարոզարշավի տվյալների հաշվարկման համար: Ի սկզբանե, այս ֆայլի գործունեությունն ավարտվում է 2 տարի անց, սակայն կարող է փոփոխվել կայքի սեփականատերերի կողմից:

_gid

1 օր

Տվյալ cookie ֆայլը կապված է Google Universal Analytics-ի հետ: Սա կարծես թե նոր cookie է, և 2017-ի գարնանից Google-ից ոչ մի տեղեկատվություն չկա: Այն կարծես պահում և թարմացնում է յուրահատուկ արժեք յուրաքանչյուր այցելած էջի համար:

_ym_d

365 օր

Պահպանում է օգտագործողի՝ կայքի առաջին նստաշրջանի ամսաթիվը։

_ym_isad

2 օր

Պարզում է, թե արդյոք օգտատերը կիրառում է գովազդի արգելափակիչներ։

_ym_metrika_enabled

1 ժամ

Ստուգում է` արդյոք Yandex.Metrica-ի այլ cookie-ները ճիշտ են տեղադրված:

_ym_metrika_enabled_*

1 ժամ

Ստուգում է` արդյոք Yandex.Metrica-ի այլ cookie-ները ճիշտ են տեղադրված:

_ym_mp2_substs_*

Մինչև սեսսիայի ավարտը

Օգտագործվում է նպատակային զանգի համար:

_ym_uid

365 ժամ

Օգտագործվում է կայքի օգտատերերի նույնականացման համար։

_ym_visorc_*

30 րոպե

Թույլ է տալիս Session Replay-ին ճիշտ գործել։

Iqosrw-_ga

364 օր

Monolith

metrika_enabled

1 ժամ

Ստուգում է` արդյոք Yandex.Metrica-ի այլ cookie-ները ճիշտ են տեղադրված:

 

Եթե ցանկանում եք հրաժարվել մարքեթինգին առնչվող ցանկացած գովազդային ծանուցումներ ստանալուց, խնդրում ենք զանգահարել 374 44 004767 հեռախոսահամարով կամ այցելել մեր խանութներից որևէ մեկը: Այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում մենք կարող ենք պահպանել ձեր մասին անձնական տեղեկությունները, կախված կլինի այն նպատակներից, որոնց համար այդ տեղեկատվությունը հավաքվել է, և այն փաստից, թե արդյոք դուք խնդրել եք ջնջել այդ տեղեկատվությունը, և արդյոք որևէ իրավական պարտավորություն պահանջում է տեղեկատվության պահպանումը (օրինակ, հարկային և հաշվապահական նպատակներով): Հիմնականում, մենք չենք պահպանում ձեր անձնական տեղեկություններն ավելի երկար, քան դա անհրաժեշտ է իրագործելու այն նպատակները, որոնց համար տեղեկատվությունը հավաքվել է: Մեզ մոտ պահվող ձեր անձնական տեղեկությունների հետ կապված դուք ունեք հետևյալ իրավունքները. ա) պահանջել տեղեկատվությանը ձեզ հասանելիության տրամադրում, բ) պահանջել տեղեկատվության ուղղում կամ թարմացում, գ) պահանջել տեղեկատվության ջնջում (ոչնչացում), դ) պահանջել անձնական տեղեկատվության մշակման դադարեցում, ե) պահանջել իրականացնել օրենքով նախատեսված այլ գործողություններ: Բացի այդ, դուք կարող եք հրաժարվել մեր կողմից ուղարկվող ցանկացած հաղորդակցության բաժանորդագրումից՝ օգտագործելով սույն փաստաթղթում նկարագրված գործընթացը: Դուք կարող եք անձնական տվյալների մշակման ձեր համաձայնությունը հետ կանչել «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված կարգով: Անձնական տվյալների մշակման ձեր համաձայնության հետ կանչը հանգեցնում է «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված հետևանքների: Եթե ունեք հարցեր, կամ ցանկանում եք իրականացնել ձեր իրավունքները, կարող եք կապվել մեր IQOSի հաճախորդների աջակցության կենտրոնի հետ՝ 374 44 004767 հեռախոսահամարով կամ contact.am@iqos.com էլեկտրոնային փոստի միջոցով: