«Հին սարքի փոխանակում» (Trade-in) ծրագրի կանոնակարգ

02.02.2024 ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

«Հին սարքի փոխանակում » (Trade-in) ծրագիր է (այսուհետ՝ «Ծրագիր») հաճախորդների համար (այսուհետ՝ «Գնորդ»), ով 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձ է, ով մշտապես բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ով չափահաս ծխող է կամ այլ նիկոտին պարունակող արտադրանքի օգտատեր է՝ գրանցված չափահաս սպառողների տվյալների բազայում (այսուհետ՝ «Տվյալների բազա») որպես ծխախոտի էլեկտրական տաքացման համակարգի (ԾԷՏՀ), ինչպիսին են IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3 Multi, IQOS 3․0, lil SOLID 2.0, lil SOLID Es, IQOS 3 DUO կամ IQOS ORIGINALS DUO սեփականատեր։


Գնորդները կարող են գնել նոր ԾԷՏՀ (այսուհետ՝ «Նոր սարք») հավելավճարով Q STORE ֆիրմային մի շարք խանութներից (այսուհետ՝ «Վաճառող»/«Վաճառողներ») Գնորդի՝ նախկինում օգտագործված և Տվյալների բազայում գրանցված ԾԷՏՀ-ի (այսուհետ` «Օգտագործված սարք») փոխանակման (վերադարձի) պայմանով։


Քաղաքների ամբողջական ցանկը, որտեղ գտնվում են Q STORE ֆիրմային խանութները, որոնք մասնակցում են այս Ծրագրին, հասանելի է համացանցում հետևյալ ասցեով:


Ծրագրի կանոնները


Օգտագործված սարքերը, որոնք իրավասու են Ծրագրի շրջանակներում, հետևյալն են՝ IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3 Multi, IQOS 3.0, IQOS 3 DUO, lil SOLID 2.0, lil SOLID Es և IQOS ORIGINALS DUO ԾԷՏՀ-ները, որոնք ներառված են 1-ին կամ 2-րդ խմբի մեջ (այսուհետ՝ «Խումբ»), ինչպես նշված է ստորև:


Ծրագրին մասնակցելու համար Գնորդը կապվում է Վաճառողի հետ կամ այցելում Q STORE ֆիրմային խանութ և տեղեկացնում Ծրագրին մասնակցելու իր ցանկության մասին, Վաճառողին ներկայացնում է Օգտագործված սարքը, որը Գնորդը ցանկանում է փոխանակել (հանձնել) սույն Ծրագրի շրջանակներում:


Գնորդի՝ որպես Օգտագործված սարքի սեփականատիրոջ գրանցված կարգավիճակը հաստատվում է Վաճառողի կողմից՝ ստուգելով Տվյալների բազայում Օգտագործված սարքի սերիական համարի կցման (գրանցման) փաստը առնվազն վեց (6) ամիս առաջ:


Վաճառողը ստուգում է Գնորդի կողմից ներկայացված Օգտագործված սարքը՝ Ծրագրի մասնակցության և Խմբերից մեկում ընդգրկվելու համար, ինչպես նշված է ստորև:


Ծրագրին մասնակցելուն համապատասխանելու համար Օգտագործված սարքերը պետք է լինեն հետևյալ խմբերից մեկում.


  • Խումբ 1․ Օգտագործված սարքեր, որոնք գտնվում են լիարժեք գործող վիճակում՝ բաղկացած երկու գործող մասերից՝ բռնիչից և լիցքավորման սարքից, անկախ քերծվածքների, վնասվածքների և այլ կոսմետիկ թերությունների առկայությունից։

  • Խումբ 2 - Օգտագործված սարքեր, որոնք գտնվում են ամբողջովին չգործող կամ մասամբ գործող վիճակում՝ բաղկացած մեկ աշխատող մասից՝ բռնիչից, անկախ քերծվածքների, վնասվածքների և այլ կոսմետիկ թերությունների առկայությունից, կամ բաղկացած երկու գործող մասերից՝ բռնիչից և լիցքավորման սարքից, և որի Երաշխիքը/«Պատահական վնասվածքի ծածկույթ» ծառայությունների ժամկետը սպառվել է։


Օգտագործված սարքերը, որոնք չեն համապատասխանում վերոնշյալ չափանիշներին սույն Ծրագրին իրավասու չեն:


Ստուգման (հաստատման) դրական արդյունքների դեպքում Վաճառողը հաստատում է Գնորդի մասնակցությունը Ծրագրին: Հակառակ դեպքում Վաճառողը տեղեկացնում է Գնորդին, որ չի համապատասխանում Ծրագրին:


Ծրագրին մասնակցող Գնորդը Վաճառողին փոխանցում է (հանձնում) Օգտագործված սարքը` համաձայն հին սարքի փոխանակում նորով համաձայնագրի, այնուհետև Վաճառողը հավելավճարով վաճառում է հասանելի ցանկացած գույնի Նոր սարք։ Նոր սարքի համար նշված հավելավճարը ներկայացված է Q STORE-ում։


Գնորդի կողմից Նոր սարքը ներառում է բոլոր այն առավելությունները, ինչպես սույն Ծրագրից դուրս Նոր սարքերի համար:


Ծրագրին մասնակցելու համար Գնորդը պետք է իր մոտ ունենա անձը հաստատող փաստաթուղթ:


Ծրագրին մասնակցող արտադրանքի (այսինքն՝ Նոր սարքերը), քանակը սահմանափակ է: Նոր սարքերի առկայությունը երաշխավորված չէ: Ծրագիրը գործում է, քանի դեռ նոր սարքերը առկա են։


Ծրագրի իրականացման տևողությունը անորոշ է։ Ծրագրի կանոնները Վաճառողի կողմից կարող են փոփոխվել միակողմանիորեն ցանկացած պահին՝ առանց Գնորդներին նախնական ծանուցման:


Սահմանափակումներ


Գնորդը կարող է մասնակցել սույն Ծրագրին ոչ ավելի, քան (1) մեկ անգամ մեկ տարվա ընթացքում՝ անկախ վերադարձվող Օգտագործված սարքի դասակարգման Խմբից։


Գնորդի կողմից հանձնած Օգտագործված սարքի համար դրամական միջոցներ չեն տրամադրվում (չի վճարվում):


Նոր սարքի համար վճարումը կարող է իրականացվել կանխիկ կամ վճարային քարտով: