Loading...

«Հին սարքի փոխանակում (Trade-in)» ծրագրի կանոնակարգ

23.03.2022 ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

«Հին սարքի փոխանակում (Trade-in)» ծրագիր է (այսուհետ՝ «Ծրագիր») հաճախորդների համար (այսուհետ՝ «Գնորդ»), ով 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձ է, ով մշտապես բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ով չափահաս ծխող է կամ այլ նիկոտին պարունակող արտադրանքի օգտատեր է՝ գրանցված չափահաս սպառողների տվյալների բազայում (այսուհետ՝ «Տվյալների բազա») որպես ծխախոտի էլեկտրական տաքացման համակարգի (ԾԷՏՀ), ինչպիսին են IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3 Multi, IQOS 3․0, IQOS 3 DUO, կամ lil SOLID 2.0 սեփականատեր։

Գնորդները կարող են գնել նոր ԾԷՏՀ (այսուհետ՝ «Նոր սարք») հավելավճարով Q STORE ֆիրմային մի շարք խանութներից (այսուհետ՝ «Վաճառող»/«Վաճառողներ») Գնորդի՝ նախկինում օգտագործված և Տվյալների բազայում գրանցված ԾԷՏՀ-ի (այսուհետ` «Օգտագործված սարք») փոխանակման (վերադարձի) պայմանով։

Քաղաքների ամբողջական ցանկը, որտեղ գտնվում են Q STORE ֆիրմային խանութները, որոնք մասնակցում են այս Ծրագրին, հասանելի է համացանցում հետևյալ հասցեով:


Ծրագրի կանոնները

Օգտագործված սարքերը, որոնք իրավասու են Ծրագրի շրջանակներում, հետևյալն են՝ IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3 Multi, IQOS 3.0, IQOS 3 DUO և lil SOLID 2.0 ԾԷՏՀ-ները, որոնք ներառված են 1-ին կամ 2-րդ խմբի մեջ (այսուհետ՝ «Խումբ»), ինչպես նշված է ստորև:

Ծրագրին մասնակցելու համար Գնորդը կապվում է Վաճառողի հետ կամ այցելում Q STORE ֆիրմային խանութ և տեղեկացնում Ծրագրին մասնակցելու իր ցանկության մասին, Վաճառողին ներկայացնում է Օգտագործված սարքը, որը Գնորդը ցանկանում է փոխանակել (հանձնել) սույն Ծրագրի ծրջանակներում:/

Գնորդի՝ որպես Օգտագործված սարքի սեփականատիրոջ գրանցված կարգավիճակը հաստատվում է Վաճառողի կողմից՝ ստուգելով Տվյալների բազայում Օգտագործված սարքի սերիական համարի կցման (գրանցման) փաստը առնվազն երեք ամիս առաջ:

Վաճառողը ստուգում է Գնորդի կողմից ներկայացված Օգտագործված սարքը՝ Ծրագրի մասնակցության և Խմբերից մեկում ընդգրկվելու համար, ինչպես նշված է ստորև:

Ծրագրին մասնակցելուն համապատասխանելու համար Օգտագործված սարքերը պետք է լինեն հետևյալ խմբերից մեկում.

  • Խումբ 1․ Օգտագործված սարքեր, որոնք գտնվում են լիարժեք գործող վիճակում՝ բաղկացած երկու գործող մասերից՝ բռնիչից և լիցքավորման սարքից, անկախ քերծվածքների, վնասվածքների և այլ կոսմետիկ թերությունների առկայությունից։
  • Խումբ 2 - Օգտագործված սարքեր, որոնք գտնվում են ամբողջովին չգործող կամ մասամբ գործող վիճակում՝ բաղկացած մեկ աշխատող մասից՝ բռնիչից, անկախ քերծվածքների, վնասվածքների և այլ կոսմետիկ թերությունների առկայությունից, կամ բաղկացած երկու գործող մասերից՝ բռնիչից և լիցքավորման սարքից, և որի Երաշխիքը/«Պատահական վնասվածքի ծածկույթ» ծառայությունների ժամկետը սպառվել է։

Օգտագործված սարքերը, որոնք չեն համապատասխանում վերոնշյալ չափանիշներին սույն Ծրագրին իրավասու չեն:

Ստուգման (հաստատման) դրական արդյունքների դեպքում Վաճառողը հաստատում է Գնորդի մասնակցությունը Ծրագրին: Հակառակ դեպքում Վաճառողը տեղեկացնում է Գնորդին, որ չի համապատասխանում Ծրագրին:

Ծրագրին մասնակցող Գնորդը Վաճառողին փոխանցում է (հանձնում) Օգտագործված սարքը` համաձայն հին սարքի փոխանակում նորով համաձայնագրի, այնուհետև Վաճառողը հավելավճարով վաճառում է հասանելի ցանկացած գույնի Նոր սարք։ Նոր սարքի համար նշված հավելավճարը ներկայացված է Q STORE-ում։

Գնորդի կողմից Նոր սարքը ներառում է բոլոր այն առավելությունները, ինչպես սույն Ծրագրից դուրս Նոր սարքերի համար:

Ծրագրին մասնակցելու համար Գնորդը պետք է իր մոտ ունենա անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Ծրագրին մասնակցող արտադրանքի (այսինքն՝ Նոր սարքերը), քանակը սահմանափակ է: Նոր սարքերի առկայությունը երաշխավորված չէ: Ծրագիրը գործում է, քանի դեռ նոր սարքերը առկա են։

Ծրագրի իրականացման տևողությունը անորոշ է։ Ծրագրի կանոնները Վաճառողի կողմից կարող են փոփոխվել միակողմանիորեն ցանկացած պահին՝ առանց Գնորդներին նախնական ծանուցման:

Սահմանափակումներ

Գնորդը կարող է մասնակցել սույն Ծրագրին ոչ ավելի, քան (3) երեք անգամ մեկ տարվա ընթացքում, և ոչ ավելի քան (2) երկու անգամ վերջին երեք ամիսների ընթացքում՝ անկախ վերադարձվող Օգտագործված սարքի դասակարգման Խմբից։

Գնորդը կարող է մասնակցել սույն Ծրագրին՝ վերադարձնելով յուրաքանչյուր ԾԷՏՀ սերդնի միայն երկու սարք ՝ անկախ Խմբից։

Գնորդի կողմից հանձնած Օգտագործված սարքի համար դրամական միջոցներ չեն տրամադրվում (չի վճարվում):

Նոր սարքի համար վճարումը կարող է իրականացվել կանխիկ կամ վճարային քարտով:

Այս արտադրանքը զերծ չէ ռիսկերից և մատակարարում է նիկոտին, որը կախվածություն է առաջացնում։ Նախատեսված է չափահասների համար։